V Olomouckém kraji kvalitu ovzduší kontrolují stanice v Prostějově, Přerově a Jeseníku. V Prostějově čtyřiadvaceti­hodinové koncentrace polétavého prachu dosahovaly dnes odpoledne průměrné hodnoty 111 mikrogramů na metr krychlový, v Přerově 95 mikrogramů. Nejlépe na tom byli obyvatelé Jeseníku, kde odborníci naměřili 44 mikrogramů. Povolený imisní limit je 50 mikrogramů na metr krychlový za 24 hodin.

„Hodnoty naměřené odpoledne jsou zhruba stejné jako v dopoledních hodinách,“ uvedl Jarcovják.

„V nejbližších dnech se situace v kraji z hlediska rozptylových podmínek zřejmě nezlepší. Zlepšení můžeme očekávat až v příštím týdnu,“ dodal Jarcovják. Problémy se smogem trápí v těchto dnech i mnohá další města a regiony v Česku.

Zvýšené množství znečišťujících látek v ovzduší nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často vede k jeho zhoršení, především pak u nemocí dýchacích cest a srdečně-cévních chorob. Odolnost organismu je menší a lidé pak snadněji mohou onemocnět virovou či bakteriální infekcí. V tomto období je vhodné zvýšit přísun vitaminů, zejména vitaminu C, nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám.

VÍCE K SITUACI V REGIONECH

Prostějov pohltil smog a povládne i v dalších dnech

Přerov zahalil smog, inverze udeřila a potrvá