„Do Brodku letos přiletěl první čáp o den dříve než loni, a to už 22. března,“ přiblížil jeden z místních obyvatel Jan Teimer, který čápy každý rok fotografuje na jejich obvyklém stanovišti.

Podle Jiřího Šafránka z Moravského ornitologického spolku se v okolí Přerovska objevili čápi i v Holešově a Břestu na Kroměřížsku, a pak také ve Velkém Újezdu a Blatci na Olomoucku.

„Do sledování příletu čápů bílých se muže zapojit i veřejnost, a to webu: www.birdlife.cz/capi. Přivítáme informace nejen o příletu prvního čápa na hnízdo, ale i kdy přiletěl druhý z páru. Kdy zasedli čápi na hnízdo a později i kolik měli mláďat,“ doplnil ornitolog.

Komín opravil, hnízdo vrátil

Ve většině obcí jsou čápi vyhlíženi a vítáni jako poslové jara. Lidé jim budují hnízdní podložky a doufají, že se jim opět vrátí z daleké cesty. Je však i obec, kde jim hnízdo shazovali a čápi tam své hnízdo nenajdou asi ani letos.

V Krčmani na Olomoucku hnízdili čápi na komíně sokolovny několik let i přesto, že jim obec hnízdo odstraňovala.

„V roce 2017 si ale obec vyřídila výjimku na přemístění hnízda na náhradní hnízdní podložku a pan starosta slíbil na společném jednání zastupitelů obce a členů Moravského ornitologického spolku, že na jaře roku 2018 budou mít čápi hnízdo připravené k zahnízdění. To však nesplnil a čápi přiletěli a nezahnízdili. I přesto, že uběhl další rok, náhradní hnízdní podložka nestojí,“ vylíčil Jiří Šafránek.

Dobrým příkladem může být naopak přístup soukromého investora, který odkoupil objekt starého pivovaru v Holešově i s hnízdem čápů na komíně.

„Loni po vyhnízdění a po odletu čápů hnízdo sundal, komín opravil a nyní opět hnízdo vrátil na opravený komín. A to pouhý den předtím, než se sem čápi vrátili z daleké Afriky,“ uzavřel.