„Samozřejmě že jsme rádi, rekonstrukce je nutná. Budova bývalé chirurgie chátrá, je to už okolo deseti let neobydlené. Přibudou dvě oddělení mateřské školy, teď máme kapacitu nedostatečnou. Budeme mít možnost pomoct nejen místním v Hejčíně a Řepčíně, kteří mají neumístěné děti ve školce, ale myslím, že i těm ze vzdálenějších míst," řekl ředitel školy Jiří Šindler.

V rámci první etapy rekonstrukce by se měly zřídit dvě nové třídy pro předškoláky v budově bývalé řepčínské chirurgie a také zázemí venkovního hřiště pro předškolní děti v mateřince.

„Rekonstrukce představuje dvě oddělní mateřské školky, úpravu vchodu a výtahu, výměna oken, stupaček, kanalizace, elektřiny. V budoucnu jakmile budou přibývat žáci školy, se postupně jedno patro přičlení ke škole a vzniknou nové učebny. Předpokládáme, že třetí patro, které je volné, že bude sloužit k volnočasovým aktivitám. Ale to jsou věci, které by si následně už financovala škola sama ze svého investičního fondu," řekl náměstek primátora města Olomouci Ladislav Šnevajs.

Poznamenal, že součástí první etapy je i úprava přilehlého parku, kde bude zahrada pro mateřskou školku.

„Ve druhé etapě, chceme opravit tělocvičnu, která se kdysi provizorně využívala jako kino a chceme rekonstruovat i sociální zařízení. Ve třetí etapě by se mělo vybudovat venkovní hřiště s umělým povrchem, které by dopoledne bylo pro žáky a odpoledne pro veřejnost," doplnil náměstek.

Náklady na první etapu se pohybují ve výši 21 975 milionů korun včetně DPH, město bude žádat o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Rekonstrukce ve škole a mateřince odstartuje 1. července, dokončená by měla být před začátkem školního roku 2013/2014.