Architekt navrhuje přebudovat komnaty na byty s pečovatelskou službou a startovací bydlení. Investice by se podle předběžných odhadů pohybovala kolem 100 milionů korun.

Starosta počítá s veřejnou debatou. Nevylučuje ani referendum o osudu zámku.

„Architekt navrhuje některé části zbourat a objekt využít na byty s pečovatelskou službou, startovací byty a zázemí parku, kde chybí například WC. Z kaple by mohlo vzniknout kulturně – společenské centrum se zázemím pro 50 lidí. Mohly by se zde konat svatby,“ poodhaloval starosta, s čím počítá první studie, s níž budou zastupitelé seznámeni počátkem tohoto týdne.

Se statikou nosných konstrukcí desítky let neopravovaného objektu, který naposledy sloužil jako sklad obuvi a v roce 1986 vyhořel, to podle expertů není tak zlé, jak se nový vlastník obával.

„Všechno se dá zachránit, ale je potřeba postupovat ekonomicky,“ zdůraznil starosta.

Emoce jsou značné

Pokud by se obec vydala směrem, který ukazuje zpracovaná studie, investice by se podle starosty mohla pohybovat kolem 100 milionů korun.

Potřebné finance nad možnosti obecního rozpočtu a dlouhodobý závazek, který na sebe obec vzala převodem zámku, však začaly obyvatele Dlouhé Loučky rozdělovat.

„Emoce jsou značné. Vše, veškeré návrhy využití a budoucnost zámku, je k debatě s občany,“ uklidňoval Koláček.

První veřejné projednání konkrétních představ by se mělo uskutečnit v září letošního roku.

Obec, která zámek se zahradou koupila od zlínské společnosti Elitex strojírna za 300 tisíc korun, plánuje i anketu, v níž se chce zeptat občanů, jak vidí budoucnost zámku.

„Případně referendum, jehož výsledek by byl závazný pro zastupitelstvo,“ dodal.

Emoce v Dlouhé Loučce naposledy rozjitřili kritici zvažovaného rozšíření discgolfového hřiště v zámeckém parku, kde je hřiště o pěti koších.

„Patnáct sportovců má ambice pořádat soutěže ligového formátu. K tomu potřebují nejméně devět košů. Ty mají získat s podporou obce na úkor velké části zámku, která by byla zbourána!“ poukazovala Ivana Schneiderová za spolek, jenž usiluje o záchranu zámku v Dlouhé Loučce.

„To je nepřijatelné. Jinde zachránili památky v mnohem horším stavu, uděláme maximum, aby se to zdařilo i v Dlouhé Loučce,“ uvedla. Spolek chce v září představit vlastní vize.

Starosta Koláček odmítl, že by se měl zámek bourat kvůli rozšíření hřiště. „Je to nesmysl. Takovými útoky jen poškozují jméno obce,“ vzkázal kritikům.

Sídlo velmistra i sklad obuvi

Zámek v Dlouhé Loučce nechal jako reprezentativní sídlo v roce 1708 postavit velmistr německého řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg.

Za napoleonských válek byl objekt upraven na lazaret. Kolem roku 1830 dostal klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple.

Zámek také sloužil jako dívčí škola řádovým sestrám.

Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště.

Během II. světové války zabrali zámek Němci, kterým posloužil jako internační tábor.

Naposledy sloužil jako sklad obuvi a v roce 1986 vyhořel. Právě požár je příčinou jeho žalostného stavu.