Vadí jim, že by měli přijít o zeleň, i nárůst dopravy, který by s výstavbou nastal.

„Na schůzi lazecké čtvrti byli lidé s věcí obeznámeni a snažili se v co největším počtu podat odvolání,“ informovala redakci o stanovisku místních čtenářka Smrtková.

Stavba má v první fázi zahrnovat dva domy o dvou nadzemních podlažích a podkroví.

Obyvatelé se ale obávají, že výška budov zasáhne do rázu stávající zástavby a také se zde zhorší kvalita bydlení.

Místním vadí předimenzovanost

„Obyvatelé vilové čtvrti na Letné se obávají především zvýšené dopravy, hluku, prašnosti a také bezpečnosti chodců a školáků. Na samotné stavbě místním nejvíce vadí její předimenzovanost. Tedy plánovaný počet bytů, výška budov a také to, že novostavby budou umístěny na dvoumetrovém náspu. Budou tedy mnohem výše, než je okolní zástavba,“ řekl předseda komise místní části Olomouc-Lazce Radim Schubert s tím, že hlavní příjezdová cesta, ulice Na Letné, je ve špatném technickém stavu a ani ostatní ulice nesplňují parametry obousměrného provozu s možností parkování.

Podle Čestmíra Javorka, zástupce společnosti Zelené zahrady, s. r. o., která chce v lokalitě stavět, se bude jednat o bydlení rezidenčního charakteru.

„Záměr obsahuje kromě nábřežních domů i menší viladomy přístupné z nově budované komunikace umístěné na pozemku investora. Záměrem je zachovat maximum stávajících stromů, které se v území nacházejí, zejména alej javorů s několika platany a stromy podél řeky Moravy,“ řekl Čestmír Javorek a uvedl, že v souvislosti s výstavbou by mělo dojít i k rozšíření stávající ulice Demlova.

Nová alej i lampy

„Dojde k rozšíření v prostoru navazujícím na stavbu včetně vybudování veřejných podélných parkovacích stání, nového chodníku, nové aleje lip zelených a nových lamp veřejného osvětlení. Zároveň dojde k vybudování nového chodníku v prostoru podél stávajícího parkovacího domu, aby byla zachována průchodnost lokality v obdobné míře, jako je tomu nyní,“ doplnil zástupce společnosti Zelené zahrady.

Místní s plánovanou výstavbou nových bytů a s ní spojenými komplikacemi nesouhlasí. Proto se s odvoláním obrátili na olomoucký magistrát. O výsledku poté rozhodne kraj.

„Proti výstavbě bytových domů bylo podáno odvolání, ke kterému se v současné době mohou vyjádřit všichni účastníci územního řízení. Poté bude spisový materiál předán na krajský úřad, který o podaném odvolání rozhodne,“ dodala na závěr vedoucí stavebního odboru olomouckého magistrátu Eva Hyravá.