„Jestli je to konec koupací sezony na Plumlově? Takto dopředu není možné uvažovat. Vše je na počasí v příštích dnech. Přijde - li ochlazení, prudká bouře a vítr, voda ve vodním sloupci se promíchá a množství sinic na hladině se změní,“ vysvětlovala v rozhovoru pro Deník Helena Sedláčková, mikrobioložka Zdravotního ústavu Ostrava, pobočka Olomouc.

Překvapilo vás, že se situace na Plumlově tak dramaticky zhoršila? V nádrži, na její hladině, to doposud vypadalo velmi dobře…
Dedukovat se to dalo z počasí, které panovalo. Při vysokých teplotách je nárůst sinic rychlejší. Navíc v tuto dobu, počátek srpna, není takový vývoj sinic v povrchových vodách překvapující. Byl to zatím první horší vzorek, tak uvidíme, co bude dál.

Jaké budou teploty vzduchu v příštích dnech? Právě ty jsou ruku v ruce s dostatkem živin zásadním faktorem prostředí pro úspěšné rozmnožování sinic?
Ano. Je to o aktuální konstelaci: jaké je počasí, zda je dostatek živin a na daném místě výskyt buněk, které mají potenci se namnožit. Sinice se chová jako „rostlina“ - když má sluníčko, roste a o to více se dělí, a to při hladině, v teplé vrchní vrstvě vodního sloupce. Zde jsou sinice přes den nakoncentrované v horní vrstvě. Teprve když se podmínky změní a dojde k promíchání vody ve vodním sloupci, klesnou sinice do hloubky a při hladině zůstane jen část.

Sinice jsou rovněž „chytré“ a dokáží se pohybovat ve vodním sloupci nahoru a dolu…
Během noci migrují do hlubších vrstev a ráno vystoupají k hladině, aby měly dostatek slunce, mohly růst a úspěšně se množit. Pohyb umožňují struktury zvané aerotopy, které obsahují směs plynů. V závislosti na abiotických faktorech prostředí dokáží prostřednictvím nich regulovat svoji polohu ve vodním sloupci. Sinice jsou rovněž značně přizpůsobivé a dokáží velmi rychle zareagovat na okamžité změny podmínek.

Fytoplankton je v plumlovské nádrži celkem pestrý a sinic je tam řada, které aktuálně dominují?
Na Plumlově se skladba vodních rostlinných organismů naprosto neliší od „směsky“ na jiné vodní nádrži v létě. Neděje se tam nic mimořádného. V případě sinic v nádrži aktuálně dominuje rod Aphanizomenon. Byly tam i sinice rodu Microcystis, ale těch je už méně než bývalo v minulosti.

Všechny jsou stejně problematické z pohledu toxinů a jejich zdravotního rizika pro citlivějšího člověka?
Všechny nejběžnější sinice vylučují toxiny.

V čem je zásadní problém těchto toxinů, kterými se sinice brání a dorozumívají? Co mohou člověku způsobit?
Voda jako taková samozřejmě není za stávajících podmínek „jedovatá“. Je to prosté: přemnožené sinice se mohou lidem dostat pod plavky a při plavání a pohybu člověku způsobit různě silné podráždění kůže.

Stačí se osprchovat?
Záleží, jak jsou lidé ve vodě a v plavkách dlouho. Pokud se buňky na těle „rozdrtí“ a je jich na těle více, pak to může být velmi nepříjemné. Ekzém je totiž možné dostat docela rychle. Pokud se však někdo jen smočí, vyleze a hned se osprchuje, nic se neděje.

Informaci, že je dočasný zákaz koupání kvůli sinicím, někde v Plumlově najdou?
Je to zveřejněno na internetu a na informační tabuli na místě.

Pokud se lidé přesto rozhodnout koupat, neodradí je pohled na zelenou hladinu, riskují kromě případných zdravotních potíží něco? Myslím za porušení zákazu?
My jsme udělali analýzu vzorku a hygiena předala informaci, o tom, jak to v koupací vodě vypadá. Je nyní na každém návštěvníkovi Plumlova a jeho vlastní zodpovědnosti za zdraví, jak s informací naloží.

V pondělí tam opět jedete pro nové vzorky. Je možné, že se voda ve vodní nádrži Plumlov do konce sezony zlepší? Nebo je to konec?
Jak jsem uvedla, je to na počasí. Bude-li horko, nedojde ke zlepšení. Při bouřkách, větru, chladnějším počasí se může voda ve vodním sloupci promíchat a koupání můžeme opět doporučit. Uvidíme.

Analyzujete vzorky vody i z jiných míst Olomouckého kraje. V pondělí se budou odebírat o Poděbrady. Dá se i tam čekat zhoršení kvality vody?
Nemyslím. Je to čistější voda, ve které nemají sinice tolik živin. Eutrofizace není na Poděbradech taková, takže neočekáváme, že by mělo dojít k nějakému dramatickému zhoršení situace.
(tau)