Nové zubní soupravy nahradily ty téměř dvacet let staré.

Z celkového počtu 52 zubních souprav, kterými klinika na jednotlivých pracovištích disponuje, jimi bylo vybaveno konzervační oddělení.

„Životnost starých zubních křesel byla dávno pryč a jejich častá poruchovost provoz oddělení značně omezovala. Zvlášť v posledním roce jsme se nemohli spolehnout, že budeme moci pracovat bez problémů způsobených technickými závadami," uvedla vedoucí lékařka oddělení Zdeňka Zapletalová.

Praktická výuka v ordinacích

Moderní zubní soupravy jsou k dispozici téměř třem stovkám studentů třetích, čtvrtých a pátých ročníků Zubního lékařství včetně posluchačů anglického programu Dentistry.

Jejich praktická klinická výuka probíhá přímo v ordinacích.

„V průběhu praktických cvičení na zubní soupravě pracují dva studenti pod vedením zkušeného učitele. První ošetřuje pacienta a druhý mu asistuje. U dalšího pacienta si studenti role vymění. Zubní soupravy jsou v průběhu semestru zcela využity pro výuku a jsou velmi vytížené," vysvětlil přednosta kliniky a proděkan lékařské fakulty Miloš Špidlen.

Moderní vybavení zároveň slouží každodenní klinické praxi.

„Pacienti jsou si vědomi toho, že se zde setkají s ošetřením prováděným studenty," doplnila Zdeňka Zapletalová.

Na práci s „živými" pacienty se studenti připravují v prvních dvou letech studia v rámci praktické preklinické výuky na simulátorech a v dentální laboratoři.

„Učí se zde vše úplně od začátku – jak u pacienta sedět a jak správně držet nástroje. Na simulátorech získají manuální zručnost a projdou celý pracovní postup, včetně přípravy zubu pro výplně nebo preparaci zubů pro korunky a můstky," doplnila zubní asistentka a technička Zuzana Šlešková.