A není divu, že se několik stromů a světel stává stěžejní politickou otázkou. Lidé na současnou podobu lamp, všeobecně přezdívaných „sirky“, často nadávají.

Ukázal to ostatně i nedávný průzkum, který si nechala radnice udělat mezi tisícovkou účastníků. Jeho výsledky mluví jasně: více než polovina dotázaných není se současným stavem osvětlení a náměstí bez zeleně spokojená.

Bude tedy na konci volebního období možné sednout si pod strom na lavičku a i ve večerních hodinách rozeznat tváře kolemjdoucích? To se dá jen stěží předvídat.

Zamotanost situace dokládá i fakt, že si na tato témata již před více než dvěma lety vyměňovali otevřené dopisy architekti, kteří mají „na svědomí“ jinak výborně hodnocenou rekonstrukci Horního náměstí, se zástupci města. Reálné řešení se však zatím nerýsuje.

Podle architektů bylo totiž „zelené období“ na hlavním olomouckém náměstí v jeho historii jen krátkou epizodou, jinak ale prý stromy patří do parku a na náměstí nemají co dělat.

Politici si mohli v praxi také vyzkoušet, jak by mohla zeleň na Horním náměstí vypadat, když se nedaleko Sloupu Nejsvětější Trojice, radnice a kašen nedávno objevilo pár květináčů. A spor s památkáři byl hned na světě.

Podobné je to i se sporým osvětlením. Architekti původně chtěli namísto „sirek“ plácačky, které by prý svítily mnohem intenzivněji, proti těm však byli lidé i ministerstvo.

Dát osvětlení úplně jiné s ohledem na autorská práva architektů a názory památkářů by byla také otázka na velmi dlouhé lokte. Neběží tu přitom jen o stromy a světla, ale i o to, jakým stylem by mělo náměstí vlastně pulzovat.

Otázky pro lídry stran pro komunálních volby v Olomouci

1. a) Otázka osvětlení na Horním náměstí – mělo by se s ním podle vás něco dělat, a pokud ano, co konkrétně?
b) Jste pro zeleň na Horním náměstí? Pokud ano, jak konkrétně by měla vypadat?

2. Co byste udělali s plochou autobusového nádraží u tržnice?

3. Prosazovali byste úplný zákaz heren v centru města? Jakým způsobem byste problém výherních automatů ve městě řešili?

Martin Novotný
ODS


1. Otázku osvětlení a zeleně na Horním náměstí chceme řešit souběžně s rekonstrukcí Dolního náměstí. Na Horním náměstí chceme umístit nová svítidla s výrazně vyšší světelností. Stejně jako na Dolním náměstí, i na Horním chceme umístit zeleň - otevřenou otázkou je, zda trvalou, či mobilní.

2. V souladu s návrhem nového územního plánu předpokládáme využití této plochy zejména na veřejnou vybavenost. Může jít tedy o umístění veřejných budov typu knihovny, kulturního zařízení a podobně jako doplněk mohou být služby občanům. Počítáme s využitím lokality též pro podzemní parkovací objekt.

3. Úplný zákaz heren v centru města bude možný teprve po změně příslušného zákona v Poslanecké sněmovně, o kterou léta usilujeme. Schválili jsme zákaz heren na hlavních náměstích a zmrazení jejich počtu v celém městě, fakticky se to však týká vzhledem k nedokonalé legislativě jen takzvaných výherních hracích přístrojů, nikoliv videoterminálů, které ovlivnit nemůžeme. Po opravě legislativy jsme připraveni problém dořešit.

Jiří Rozbořil
ČSSD

1. Osvětlení Horního náměstí řešila už Rada města Olomouc na přelomu století. Byly zpracovány expertizy, byla bouřlivá diskuse. Výsledkem přetahování s vítězi architektonické soutěže a s památkáři je stávající stav. Osobně nejsem nadšen, jak to dopadlo, ale před námi budou k řešení složitější problémy. Současné právní analýzy nám dávají naději, že bychom přece jen nějakou zeleň na Horní náměstí mohli prosadit. Jestli to bude zeleň přenosná, nebo trvalá, nechám na odbornících. Každopádně vyřešení osvětlení a zeleně na Horním náměstí je naše priorita i za cenu použití referenda.

2. Autobusové nádraží u tržnice má dle připravovaného nového územního plánu sloužit administrativě. S tím osobně nemám problém. Neočekávám, že se okamžitě pohrnou investoři. Takže v meziobdobí bude sloužit autobusové nádraží stejně jako doposud k parkování a k provozu autobusových zastávek. V žádném případě zde nesmí vzniknout krabice obchodního centra.

3. Dle současné platné právní úpravy nemůže obec regulovat jiná herní zařízení, než jsou výherní hrací automaty povolené obcemi. Technická herní zařízení povolovaná ministerstvem fi nancí dle současné legislativy regulovat nelze. Usměrníme výskyt heren na území města jako celku.

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL

1. Budeme prosazovat, aby se osvětlení na Horním náměstí změnilo současně s rekonstrukcí Dolního náměstí a aby zde byly zavedeny dva režimy. Jeden, intenzivní režim osvětlení, by fungoval do půlnoci, úsporný režim po půlnoci do rána. Jsem pro zeleň na Horním náměstí. Podle předběžných jednání je možno se s památkovým ústavem domluvit na formě mobilní zeleně, která by tu byla mimo zimní měsíce. 2. Plochu bývalého autobusového nádraží bych nechal následující čtyři roky ve stávající podobě. Jsou tady důležitější záležitosti k řešení. 3. Herny do historického centra města nepatří. Na základě obecně závazné vyhlášky bych neprodlužoval povolení k provozování výherních hracích automatů. Po schválení příslušné legislativy by stejný osud potkal i výherní hrací terminály. Alexander Černý (KSČM) 1. Na Horním náměstí bylo proinvestováno značné množství prostředků a dnes jsou před námi jiné priority.

2. Plocha u tržnice je natolik významná, že vyžaduje zásadní strategické řešení. To není v silách samotného města.

3. Rozhodně nepodporujeme jakékoli hazardní hry na území města a budeme usilovat o jejich maximální možnou regulaci.

Edita Hrstková
Strana zelených

1. Osvětlení na Horním náměstí je už dlouho zdrojem oprávněné kritiky obyvatel Olomouce. Je skutečností, že rekonstrukce Horního náměstí se pánům architektům nepovedla a vzhled náměstí by se měl změnit i přes upozorňování vedení města v čele s panem primátorem, že to bude mít soudní dohru - porušení autorských práv. Strana zelených se zasadí o změnu osvětlení tak, aby mělo více historizující ráz než dnešní sirky (plácačky) a samozřejmě aby více osvětlovalo historické Horní náměstí. Rovněž budeme prosazovat ozelenění Horního náměstí tak, aby se přihlédlo k dobovým dokumentům - prostor mezi radnicí a divadlem býval osázen krátkou lipovou alejí a v dalších místech byly solitérně vysázeny listnáče, aby stínily posezením s lavičkami. Samozřejmě lze tuto výsadbu doplnit o přenosné nádoby osázené kvetoucími rostlinami.

2. Jsme pro zachování této plochy jako parkoviště.

3. Strana zelených je pro úplný zákaz heren v centru Olomouce, řešením je přísná městská vyhláška.

Radek Augustin
SPOZ

1. Přestože se mi osvětlení a absence zeleně na Horním náměstí nelíbí, s ohledem na neutěšený stav jiných lokalit v historickém centru Olomouce vidím jiné priority. SPOZ podporuje investice do rekonstrukce Dolního náměstí, které je v otřesném stavu, a také realizaci projektu Olomoucký hrad na zatraktivnění lokality katedrály sv. Václava.

2. Prosazujeme městskou zástavbu (byty, kanceláře, obchody…) při zachování výškové úrovně okolní zástavby. Současná podoba není chloubou města, spíše naopak. Je zde však z minulosti jeden negativní precedens, tzv. palác Morava. V našem programu máme jako jeden z bodů i znovuzřízení útvaru hlavního architekta města, což by zajistilo i v tomto případě architektonickou návaznost stávající historické zástavby s novou.

3. SPOZ je proti rozšiřování herních automatů, naopak jsme spíše pro jejich omezení a regulaci. A to i přes jejich fi nanční výhodnost pro městskou pokladnu.

Ivo Vlach
TOP 09

1. Tento problém je třeba řešit. Chceme-li podporovat cestovní ruch ve městě, nemůžeme vodit turisty na náměstí, kde se večer budou bát a zabloudí. Jednoznačně podporujeme ozelenění Dolního náměstí a připravíme alternativu zeleně i na Horním náměstí, kde zeleň v minulosti byla.

2. Tuto plochu považujeme s ohledem na blízkost centra za vhodnou ke zbudování podzemních garáží. 3. Po očekávané změně legislativy bude město stát před zásadní změnou přístupu k povolování heren ve městě. Bude třeba vytipovat velmi omezené zóny, kde bude toto podnikání tolerováno za jasně daných pravidel. V historickém centru města se zákazem počítáme.

Dagmar Navrátilová
Věci veřejné

1. Osvětlení náměstí je třeba řešit, to víme všichni, dokonce i současní zastupitelé a radní… Jak konkrétně by to mělo vypadat, to je skutečně otázka pro odborníky. Já si troufám pouze konstatovat, že nejen na náměstí je třeba vnést více světla. A zeleň? Vypišme průhledné a jednoznačné výběrové řízení, dejme možnost vyjádřit se řadovým občanům i nezávislým odborníkům a na základě toho vyberme tu nejlepší cestu.

2. Autobusové nádraží v současnosti funguje převážně jako parkoviště a já osobně bych zachovala jeho využití. Kritizujeme-li plánované několikapodlažní parkovací domy v blízkosti centra, zachovejme ty stávající, když jsou na ně občané zvyklí. Nevylučuji úpravy, které tento prostor zkapacitní.

3. Výherní automaty způsobily mnohé rodinné tragédie. Osobně bych jejich činnost příliš nepodporovala a rozhodně bych se snažila více omezit místa, kde mohou být instalovány.