Během Bramborového dne bylo pro děti připraveno několik stanovišť, na nichž se dozvěděly zajímavosti o přírodě, opekly si bramborou placku nebo nakreslil obraz pomocí bramborových tiskátek. Podle pořadatelů navštívilo akci kolem čtyř set návštěvníků.