Vedení samosprávy tvrdí, že dopředu nevědělo o tom, že budou potřeba další práce a cena zakázky přesáhne 20 milionů korun, což je hranice, u níž zadavatel smí pro výběr dodavatele použít zjednodušené řízení. „Zvažujeme, jestli podáme proti rozhodnutí rozklad. Nesouhlasíme s tím, že bychom chtěli obejít zákon. Že dokumentace neřeší slámu, ale pouze vytápění štěpkou, jsme zjistili až později. U firmy jsme si až poté nechali zpracovat, kolik by provedení takové změny stálo. Rozhodně jsme o tom nevěděli předem, a už vůbec jsme neměli v úmyslu takto obcházet zákon,“ tvrdil bouzovský starosta Ivan Foltýn.

Podle ÚOHS oslovila obec ve zjednodušeném řízení na dodavatele pět zájemců a vybrala firmu Step Trutnov, s níž uzavřela vloni v říjnu smlouvu. Cena zakázky byla stanovena na 19,964 milionu korun. „Zadavatel ale následně firmu vyzval k podání dodatečné nabídky na práce, „které nebyly řešeny v technické dokumentaci a v zadávacích podmínkách,“ a bez nichž by kotelna nebyla plně funkční,“ sdělili zástupci ÚOHS.

V listopadu 2006 poté se společností uzavřela obec dodatek ke smlouvě o dílo s cenou ve výši 2,315 milionu. „Zadavatel porušil zákon, když za rozhodující nevzal součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky. Tento postup přitom mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ tvrdí ÚOHS. Obec měla podle úřadu zjednodušené zadávací řízení zrušit a následně zakázku zadat formou užšího nebo otevřeného řízení. V případě otevřeného či užšího řízení, kde může o zakázku soutěžit více uchazečů, mohl zadavatel obdržet i další nabídky s výhodnějšími podmínkami.

Podle starosty zakázka nakonec nepřesáhne limitních 20 milionů korun. „Teplovodní síť jsme oproti původnímu plánu nerozšířili k lokalitě s možnou výstavbou rodinných domků. To budeme řešit, až bude výstavba aktuální,“ uvedl Foltýn. Na osmdesát procent investice získala obec dotace. ÚOHS mohl obci uložit pokutu až do výše 1,3 milionu korun. Rozhodnutí úřadu není pravomocné.