„Pokud k tomu dojde, tak nejdříve příští rok,“ uvedla Marcela Tomášková z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ), který hrad Bouzov spravuje. „Museli bychom vybudovat přípojky přes všechny hradní příkopy. To jsou milionové náklady,“ řekla Tomášková. Zároveň si není jistá, zda vytápění biomasou bude levnější, než dosavadní elektřinou. Nejprve to musí propočítat odborný technik. Kastelánka zámku Zuzana Marková k situaci jen podotkla: „Nemám pověření se k tomu vyjadřovat.“

Obec i kraj tak mají větší starost o vytápění předhradí než správce objektu. „Umožnilo by to celoroční provoz především výstavních prostor, které by tak byly přístupné také v zimě,“ tvrdil náměstek hejtmana Ladislav Kavřík (ODS).

Obec Bouzov musí krajskou dotaci v hodnotě 1,7 milionu korun z kapitoly významných projektů vyčerpat do konce roku. K tomu musí přidat dalšího půl milionu ze svého rozpočtu. Starosta Bouzova Zdeněk Foltýn (nez.) pro ČTK uvedl, že v první fázi vybuduje obec přípojku a bude záležet na tom, jak rychle se k ní připojí od hradu.

Ekologický způsob vytápění přinese užitek i obci, která kotelnu na biomasu vlastní. „Pro nás to bude mít ekonomický efekt, ale je to i taková rarita - hrad vytápěný biomasou. V budoucnu by se rozvody mohly rozšířit po celé památce,“ naznačil Foltýn. Kotelna spalující biomasu je v Bouzově už šest let a vytápí necelou stovku objektů.

Co je biomasa


- veškerá organická hmota vzniklá díky fotosyntéze, nebo hmota živočišného původu (tedy ta, která také nepřímo pochází z fotosyntézy)

- rostlinná biomasa se využívá pro energetické účely jako obnovitelný zdroj energie

- z biomasy se vyrábí biopalivo, z něhož se v současnosti energie uvolňuje zejména spalováním