„Ve většině případů jsme řešili odčerpávání vody ze zatopených sklepů, a to například v Určicích, ale i Prostějově, Olomouci nebo Července, “ informovala krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Další výjezdy hasičů směřovaly k popadaným stromům.

„Jednotky monitorovaly také situaci v Šumvaldu, kterým se nedávno prohnala blesková povodeň. Naštěstí zde nebylo nutné zasahovat,“ dodala.

V Droždíně tekoucí voda ohrožovala trafostanici.

Silný déšť na některých místech zvedl prudce hladiny toků - po půlnoci byly Valová v Polkovicích a Brodečka v Otaslavicích na třetím povodňovém stupni. Po druhé hodině v noci klesly hladiny na druhý stupeň, kde setrvávají stále.

Ve stádiu bdělosti je Hloučela v Plumlově.

Stav hladiny řek můžete sledovat na webu ČHMÚ.