„Aktuálně probíhají přípravné práce a vyklízení objektu,“ uvedl mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Nemocnice již vybrala firmu, která postupně rozsáhlou stavbu odstraní. Za demolici jí zaplatí něco přes 17,2 milionu korun. Veřejnou zakázku získala firma, která se v Olomouci nedávno postarala například o likvidaci objektu bývalé diskotéky Envelopa, na jejímž místě už vyrůstá moderní Centrum inovací a transferu Univerzity Palackého.

Demolice budovy, kde se léčili pacienti z Olomouce a širokého okolí dlouhých 126 let, bude probíhat po částech. „Začátkem února bude zahájena demontáž a odstranění azbestocementové střešní krytiny za dodržení všech stavebně-bezpečnostních opatření,“ popisoval mluvčí nemocnice.

Areál na Envelopě v Olomouci demoluje těžká technika. Leden 2022
VIDEO: Envelopa je pryč, na místě slavné diskotéky tancují bagry

Po odstranění střešní krytiny bude snesen dřevěný krov a současně bude probíhat odstrojování objektu - sejmutí rozvodů všech inženýrských sítí, povlakových krytin podlah nebo výplní otvorů. „Samotná demolice objektu bude prováděna strojně a ručně, bez použití trhavin,“ dodal.

Výstavbu nového pavilonu chce nemocnice zahájit v letošním roce. Jedná se o strategickou investici, která největší nemocnici na střední Moravě brzdí v tom, aby mohla poskytovat péči na světové úrovni i v dalších oborech.

Chirurgové z Fakultní nemocnice Olomouc provedli robotickou resekci slinivky jako první v České republice.
Chirurgové z fakultky operují slinivku břišní roboticky. Jako první v Česku

Do velkopavilonu B se zcela přestěhují kliniky neurochirurgická, neurologická, ortopedická a traumatologická. „Kliniky radiologická a KARIM, jakož i centrální operační sály a urgentní příjem, se do pavilonu B rozšíří v souvislosti s navýšením kapacity operačních sálů, rozšířením diagnostické podpory zobrazovacích metod - respektive v souvislosti se zvětšením kapacity a průchodnosti urgentního příjmu. V budově vznikne také nové zázemí pro jednodenní chirurgické výkony,“ popisoval již dříve mluvčí FN Olomouc.

Pod novostavbou vzniknou nová parkovací místa, zásobovací zázemí pro distribuci léků a zdravotnického materiálu, prostory pro personál, potrubní pošta a další prvky technického zázemí budovy.

Demolici Franze Josefa oddálila pandemie covidu. Část pavilonu musela nemocnice využít k hospitalizaci pacientů s koronavirem.