„Bolesti hlavy jsou i přes pokrok v medicíně nedostatečně diagnostikovanou a zejména léčenou skupinou onemocnění. I přesto, že jsou k dispozici velmi účinné léky, které jsou schopny rychle vyléčit záchvat migrény i jiných typů bolestí hlavy. Dalšími preparáty dokážeme efektivně snížit frekvenci výskytu záchvatovitých bolestí hlavy, a tím výrazně zlepšit kvalitu života pacientů,” uvedla Zita Kettnerová, primářka Neurologického oddělení Nemocnice Šternberk, která společně s kolegou Robertem Opavským poradnu pro bolesti hlavy povede.

Lékaři v poradně provedou základní neurologické vyšetření a ve spolupráci s dalšími pracovišti většinou doplní zobrazení mozku počítačovým tomografem nebo magnetickou rezonancí, zrentgenují páteř, udělají elektroencefa­lografické vyšetření (EEG) a podle výsledků vyšetření navrhnou terapii.

Fungovat bude v prostorách neurologické ambulance v budově chirurgie každý pátek od deseti do poledne. Do poradny se mohou objednávat pacienti i bez doporučení praktického lékaře, a to buď osobně, nebo na telefonním čísle 587 800 127.