Videoterminály dosud nepodléhaly za strany obcí žádnému omezení, politická reprezentace tak na rozdíl od zastaralých výherních automatů nemohla ovlivnit jejich umístění a navíc z nich neměla žádné peníze. Nová vyhláška sice neovlivní jejich šíření, alespoň je však zpoplatní.

Po prezidentském vetu novely loterijního zákona, ktera měla dát obcím více pravomocí v boji proti hazardu a možnost regulovat i moderní přístroje, se starostové začali bouřit. Hledali nové varianty, jak s bujícími hernami zatočit. Od 16. června vešla v platnost nová legislativa, která měla být jakousi náplastí za vetovanou novelu a samosprávám umožnila videoterminály obecně závaznou vyhláškou zpoplatnit.

Schůze a vyhláška

„Čekali jsme na vyjádření ministerstva vnitra, které mělo přesně definovat znění vyhlášky. Přišlo v úterý odpoledne. Proto jsme se rozhodli ve středu svolat mimořádné zasedání rady města, abychom mohli předem připravený materiál projednat. Shodli jsme se, že vyhlášku doporučíme zastupitelstvu ke schválení,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Martinák.

Zároveň radní určili i termín mimořádného zastupitelstva, které bude jednat, zda vyhlášku přijme či nikoli. Zastupitelé se sejdou 16. srpna. „V záležitosti mají totiž konečné slovo právě oni. Doufám, že k novému dokumentu přistoupí kladně. Máme totiž pořád jen málo možností, jak omezovat výherní zařízení na území města. Proto chceme vyhlášku schválit co nejdříve. Na další nejbližší schůzi rady budeme jednat o dalších variantách, jak zasáhnout do tohoto druhu podnikání, aby dopady na obyvatele a město byly co nejmenší,“ objasnil Martinák.

Za mašinu 5 tisíc na čtvrt roku

Za každý videoloterijní terminál ve městě, který už je v provozu nebo teprve bude, radnice vyměří majiteli poplatek ve výši pět tisíc korun za jedno čtvrtletí. Podle radnice je v Olomouci kolem patnácti stovek videoloterijních terminálů. Nově by tak radnice do své pokladny získala ročně třicet milionů.

Kam nově nabyté peníze poputují?

„Peníze se připíšou na příjmovou stránku rozpočtu, takže se použijí na hladký chod města. Například na objednávku veřejných služeb, na opravy chodníků, či do grantových schémat, takže třeba na podporu sportu,“ vysvětlil Martinák.

Šternberk a Uníčov

Ve Šternberku, kde už dlouhá léta aktivně bojují proti šíření hazardu a pomocí jedné z vyhlášek se podařilo radnici vytlačit herny na periferii, už rada města doporučila zastupitelstvu, aby novou vyhlášku podpořilo.

„Zatím jsme obdrželi vyjádření z ministerstva vnitra a podle něho jsme se zařídili. Vyhlášku máme připravenou a projednávat ji bude zastupitelstvo na svém zasedání v mimořádném termínu 11. srpna. Snad se tak přidáme k dalším městům, která už nový dokument přijala,“ podotkla tajemnice městského úřadu Šternberka Naděžda Studecká.

Nový předpis připravují také v Uničově. Zatím však s jeho přijetím nespěchají. V Litovli plánují, že by vyhláška mohla začít platit buď v září nebo v říjnu.