Vojtěch Trefil pracuje v zemědělském družstvu, Zdeněk Mazal je v důchodu. Kdyby jim někdo před deseti lety řekl, že půjdou do komunální politiky, zřejmě by se tomu zasmáli.

Jenže už to jsou tři roky, co oba muži sedí na pravidelných zasedáních zastupitelstva ve Věrovanech coby opoziční zastupitelé.

Důvod? Nechtěli, aby těžaři v jejich obci začali dolovat štěrkopísek. Proto šli do politiky.

„Naštve vás, že se vás jako občana nikdo nezeptá na názor. Tak jsme založili občanské sdružení Za klidný život bez pískovny, šli do voleb a lidi nám dali hlasy. Jenže pak stejně zjistíte, že i když jste ve vedení obce, tak jste v poměru zastupitelstva osm ku sedmi bezzubý," vysvětlil zklamaně Vojtěch Trefil.

„Do očí nám řekli, že si můžeme navrhovat, co chceme, ale že nám to všechno zamítnou. Chtěl jsem se na to vykašlat, ale nejde to," doplnil ho stranický kolega Zdeněk Mazal.

Před osmi lety

Sousloví těžba štěrkopísku se ve Věrovanech skloňuje už od roku 2005, kdy obec s těžaři podepsala smlouvu o spolupráci.

Část věrovanských obyvatel i těch z okolních obcí je proti záměru, a to kvůli zvýšené prašnosti, hluku, zatížení životního prostředí a obavy mají i z možného poklesu ceny nemovitostí.

Hana Urbanová je další, která proti těžařům bojuje. Je ze sousední vesnice Dubu nad Moravou a je jednou ze zakládajících členů občanského sdružení Blok, které vzniklo v roce 2006.

„Od toho roku jsme u všech akcí a zásadně jsme proti záměru. Nejhorší je pro nás doprava. Dobývat by se mělo na katastru Věrovany, ale všechno, co se vytěží, se bude vozit po komunikaci II/150 přes Dub nad Moravou nebo Brodek u Přerova, a to podle toho, kde bude mít firma odbyt. Znamená to hluk, který je už dnes nadlimitní, prašnost, emise a nepohodu obyvatel. Nejvíc tím budou trpět obyvatelé Tyršovy a Brodecké ulice," přidala se Hana Urbanová, která je zároveň členkou dubského zastupitelstva.

Připomněla, že v roce 2008 Krajský úřad Olomouckého kraje vydal k těžbě nesouhlasné stanovisko, a to kvůli dopadu na životní prostředí.

Lidé si oddechli, ale ne nadlouho.

Referendum: 631 proti, 45 pro

Těžařská společnost České štěrkopísky upravila původní záměr, zmenšila rozsah těžby a podala nové oznámení, které tentokrát posuzovalo ministerstvo životního prostředí. To vydalo stanovisko kladné. Mezitím se ve Věrovanech uskutečnilo referendum, kdy se lidé vyjádřili proti těžbě.

Celkově se hlasování zúčastnilo 688 občanů, z toho 631 občanů se vyjádřilo proti pískovně. Pro pískovnu hlasovalo pouze pětačtyřicet občanů.

„Ani takovýto výsledek není nyní pro vedení obce dostačující," konstatoval Zdeněk Mazal.

„Když si na to referendum vzpomenu… Chodili jsme s přenosnou urnou a pamatuji si, jak mi jedna babička říkala, jak je ráda, že jsme na ni nezapomněli. Že dokud živa bude, pískovně hlas nedá. A jak to nakonec dopadlo?!" mávl rukou Vojtěch Trefil.

„Investor totiž v obci koupil dům, přihlásil tam cizí občanku, vyřídil jí trvalé bydliště a ona referendum napadla. Krajský soud jí dal za pravdu a referendum zneplatnil. Odvolali jsme se, ale žádost Ústavní soud zamítl. Skutečnost je ale taková, že do současnosti zde nikdy nebydlela a dům je stále prázdný," vysvětlil ve zkratce pokračování Zdeněk Mazal.

Loni skončila platnost smlouvy o spolupráci, která podmiňovala změnu územního plánu.

„Obec ho teď není povinna měnit. Proč to pan starosta stále prosazuje?" položil senior otázku, která zazněla také od místních na nedávném veřejném projednání návrhu změny územního plánu.

O něm teď bude rozhodovat věrovanské zastupitelstvo. Pokud změnu schválí, pro těžařskou firmu to bude další krok na cestě k zahájení těžby. Lidé mohli řízení připomínkovat.

Bez pozemků se těžit nebude

Věrovanský starosta Miroslav Kubíček uvedl, že změna územního plánu je jen jedním z dílčích kroků. Její schválení pro něj není zásadní. Za důležitý považuje prodej pozemků.

„Obecní pozemky nejsou prodané a pokud je neprodáme, nikdo tam těžit nebude. Řekl bych, že to jsou strategické pozemky," poznamenal.

Zároveň doplnil, že vedení obce teď čeká na Magistrát města Olomouce, který by měl vydat rozhodnutí, jestli změnu doporučuje ke schválení, nebo ne.

„To je ten zásadní krok, který by měl padnout. Bez toho by zastupitelstvo sice mohlo něco dělat, ale nemá důvod. S rozumnou hlavou budeme vážit další kroky," řekl starosta.

Zástupce investora však vychází z toho, že obec územní plán schválí.

„Zastupitele i veřejnost o tom přesvědčíme. To je náš plán A, plán B v tuto chvíli neřešíme," řekl Pavel Josefus ze společnosti České štěrkopísky.

Vypovězení smlouvy není podstatné

Vysvětlil, že vypovězení smlouvy není pro těžařskou firmu to nejpodstatnější.

„Obec smlouvu vypověděla, názor našich právníků je v některých variantách jiný. Ale nedomníváme se, že v tuto chvíli by to bylo to nejpodstatnější, co by se mělo v našich vztazích řešit. Proto jsme k tomu nepodnikli a nepodnikáme nějaké kroky," pokračoval zástupce investora.

„Doufáme, že věcné argumenty převáží a změna bude schválena. Ale je samozřejmě možné, že k tomu bude ještě potřeba víc času a jednání, třeba ve vztahu k veřejnosti," podotkl.

Změna územního plánu je pro těžaře jedním ze tří nutných kroků

„Pokud bychom to měli vyjádřit procentuálně, jde asi o čtyřicet procent z celkového záměru," dodal.

Arogance všude, kam se podíváte

Co teď mohou obyvatelé Věrovan a okolních obcí dělat? Vyčkávat, jak zastupitelstvo rozhodne?

Vojtěch Trefil říká, že zvažují opět referendum nebo opakované využití služby ombudsmana. Boj však nevzdávají.

„Je to psychicky náročné. Když vidíte, že se tady pět let snažíte a je to, jako kdybyste házela hrách na stěnu. Arogance je všude, kam se podíváte," postěžoval si Zdeněk Mazal.

„Já spíš cítím zklamání. My to nějak doklepeme, nechceme lidi nechat na holičkách. I když se už o tom tak bouřlivě nemluví. Je to těžké, lidé si už několikrát mysleli, že je konec. Jsem z toho spíš znechucený a vidím to jako chybu systému. Boj ne s těžaři, ale s úřednickým šimlem," dodal Vojtěch Trefil.