Poté, co Krajský úřad Olomouckého kraje v říjnu podruhé vydal zamítavé stanovisko k záměru těžby horniny v dobývacím prostoru Hvozdečko, obrátila se společnost Agir na ministerstvo životního prostředí.

To v pondělí zveřejnilo, že stanovisko kraje přezkoumá.

„Z pohledu těžební společnosti jde o zajímavou lokalitu a přípravy ji již stály spoustu času a jistě i financí, proto nás nezaskočilo, že se Agir nevzdává a dělá maximum, aby mohl vápenec dobývat,“ reagoval starosta Bouzova Marcel Chmelina na to, že se Agir opět obrátil na odvolací instanci.

Společnost Agir podala podnět k přezkumnému řízení kvůli tomu, že kraj se podle ní nedostatečně a neobjektivně vypořádal s připomínkami uplatněnými v procesu EIA. Poukazuje na neúplný a nesprávně zadaný oponentní posudek.

„Ze strany krajského úřadu nebyly ověřeny skutečnosti ve vztahu k namítaným připomínkám oznamovatele (Agir) ve věci neúplného zadání oponentního posudku krajským úřadem, což je v přímém rozporu s účelem zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,“ stojí ve usnesení ministerstva.

„Odvolací orgán shledal důvodné podezření z nezákonnosti napadeného závazného stanoviska,“ uvedlo.

Petice s 2500 podpisy

Ministerstvo životního prostředí vloni na jaře zrušilo první nesouhlas kraje a ten nato po zapracování připomínek znovu vydal zamítané stanovisko k záměru těžby v dobývacím prostoru Hvozdečku.

Kraj doplnil vyjádření odborníků k vlivu těžby na krasové jevy a dopadu na rezervoár podzemní vody.

Nemožnost prokazatelně vyloučit riziko nezvratného poškození vodních zdrojů je jeden z hlavních důvodů odmítnutí zahájení těžby vápence u Bouzova.

Proti těžbě jsou okolní obce a internetová petice, kterou podepsalo 2500 lidí.

Obyvatelé blízkých obcí se obávají dopravní zátěže, hluku, ale také dopadu dobývání horniny na krajinu s unikátními krasovými jevy a národní kulturní památkou hradem Bouzov.