„Soubor fresek v severním a východním křídle gotického ambitu je mimořádně významnou památkou pozdně gotického a raně renesančního malířství na Moravě,“ upozornila historička umění Jana Hrbáčová.

Biblické výjevy zachycují například zvěstování Panně Marii, Poslední soud či Ukřižování a Zmrtvýchstání Krista. Biskupský palác je stejně jako Arcidiecézní muzeum přístupný denně s výjimkou pondělí od 10 do 18 hodin.

Více o exponátech v biskupském paláci