Odpolední program měl dvě části. To hlavní se odehrálo u pravého břehu říčky Blaty mezi Senicí na Hané a Seničkou. Přihlížející si nejprve užili leteckou show, pilot předvedl akrobatické kousky a biocentrum pokřtil přeletem těsně nad hladinou.

„Začalo to před 20 lety, kdy mi Pavel Vláčil (pozdější předseda místního rybářského spolku, pozn. red.) položil otázku, zda by bylo možné v Senici vybudovat rybník,“ přiblížila bývalá starostka Eliška Dostálová prvopočátky projektu.

Následovalo hledání vhodné lokality, vykupování pozemků či řešení vlastnických vztahů. Dotčené parcely dnes oficiálně patří obci.

Vznikající biocentrum v Senici na Hané. Probíhá napouštění nádrže a chystá se výsadba zeleně, 27. 2. 2022
Nový areál klidu na Olomoucku: biocentrum už plní voda, takto teď vypadá

Udržet vodu v krajině

Díky spolupráci s projektantem Hynkem Hradským nakonec místo obyčejného rybníku vzniklo téměř desetihektarové biocentrum, jehož hlavním smyslem je zadržovat vodu v krajině.

Zpevněná hráz by měla v případě nutnosti odolat až dvousetleté vodě. Po dešti bývá řeka Blata kalná, obavy ze znečištění inženýr vyřešil návrhem kombinovaného odběru.

„Vodu je možné odebírat standardně vpustí přes potrubí nebo drenáží. Ve dně toku nad odběrem v délce asi 22 metrů jsou položeny dvě drenážní roury o průměru 200 milimetrů, které jímají vodu a vedou ji k odběrné šachtě, odtud vystoupá nahoru a přepadne do manipulační šachty, ta ji potom vede dále do biocentra,“ popsal projektant Hradský.

Zbavit přitékající vodu nečistot mají za úkol i dvě tůně nad hlavní nádrží. Biocentrum zahrnuje ještě třetí tůňku pod hrází nebo oddělené jámy pro žabí líhně, v nichž jsou pulci chráněni před rybami. Součástí objektu je také zeleň, zatravněná plocha přesahuje 4 hektary. Výsadba proběhla letos na jaře a následnou tříletou péči zajistí pozemkový úřad. „V litorálním (příbřežní oblast, pozn. red.) pásmu mokřadů bylo vysazeno 2064 kusů různých druhů rostlin, po březích 2106 kusů keřů a 4483 různých druhů stromů,“ přiblížila za Státní pozemkový úřad vedoucí olomoucké pobočky Kateřina Neumanová.

Studie revitalizace ASO parku v Olomouci
Zanedbaný ASO park čeká proměna, takto má vypadat

S péčí o obecní biocentrum pomůže Rybářský spolek Senice na Hané, který se „své vody“ dočkal po dlouhých 20 letech. Pro realizaci jeho členové dělali maximum, například pravidelně organizovali ples a výtěžek z akcí investovali mimo jiné do vyhotovení projektové dokumentace.

„Někteří lidé nevěřili, že tady někdy něco takového bude. A vidíte, biocentrum stojí. Budeme se podílet na údržbě a povinnostech, které z toho vyplývají,“ slíbil starostovi Michalu Tichému i obyvatelům obce současný předseda rybářského spolku Luděk Mikiska.

První část programu zakončilo slavnostní přestřižení pásky. Na oficiality v terénu navázalo posezení s živou hudbou a bohatým občerstvením za kulturním domem, akce vyvrcholila nočním ohňostrojem.

Vizualizace koupacího biotopu Burk, která má vzniknout mezi Velkou Bystřicí a Hlubočkami
Stavba koupaliště u Hluboček začne možná už letos. Jiné biotopy chystají novinky

Biocentrum není koupaliště

Zemědělská půda mezi Senicí na Hané a Seničkou se začala měnit v rozlehlý biotop na podzim roku 2020. Upravena byla také příjezdová cesta.

„Snad do roku 2023 by kolem biocentra mohla vzniknout naučná stezka, kde by byly nainstalovány lavičky a informační tabule o rostlinách a živočiších, kteří tam žijí,“ nastínil Deníku Michal Tichý.

Zároveň upozorňuje veřejnost, že se nejedná o přírodní koupaliště. V určitých částech platí zákaz vstupu do vody, a to i pro psy, aby neničili vysazené rostliny. V okolí nejsou toalety ani sprchy.

„Koupání bychom striktně zakazovat neměli, ale dřív nebo později by se z toho stala žumpa. Uděláme nějaké doporučení a uvidíme, jak se k tomu lidé postaví,“ uzavřel Tichý.

Státní pozemkový úřad do projektu Biocentrum Véklice investoval přes 28 milionů korun.

Odrlice by se mohly rozšířit až o 59 rodinných domů (červen 2022)
U Olomouce se chystá stavba desítek rodinných domů, jako nové Odrlice

Biocentrum Véklice

Lokalita:
pravý břeh říčky Blaty, Senice na Hané, Olomoucko
Celková výměra: 9,81 hektarů
Vodní plocha: 4 hektary
Objem hlavní nádrže: 45 000 metrů krychlových
Celkový objem tůní: 5 000 metrů krychlových
Hloubka biotopu: 0,6 až 2,5 metru
Hloubka mokřadu: do 0,6 metru
Zatravněná plocha: 4 hektary
Počet rostlin, keřů a stromů: 8 653 kusů
Projektant: Hynek Hradský
Stavební firma: SPH stavby s.r.o.
Stavbyvedoucí: Pavel Tkadlec
Výstavba biocentra: 2020-2022
Cena: 28 milionů korun
Investor projektu: Státní pozemkový úřad
Slavnostní otevření: 18. června 2022