Součástí projektu je i následná výsadba stromů a rostlin. Nejpozději v červnu 2022 tak mezi Senicí na Hané a Seničkou vznikne přírodní oáza s nádrží, třemi mokřadními tůněmi a množstvím zeleně.

Mimořádně deštivý rok dělníkům v terénu nepřeje, práce na biocentru ale zatím probíhají dle plánu.

„Je zrealizována skrývka ornice a jsou provedeny konstrukční štěrkové vrstvy přístupové komunikace z obce,“ popsal v prvním listopadovém týdnu jednatel společnosti SPH stavby Radek Pospíšil.

Po vybagrování orné půdy a zpevnění dvou polních cest štěrkem a zčásti i asfaltem přijdou na řadu obtížnější úkoly.

K těm náleží například provedení všech železobetonových konstrukcí nebo budování zemní hráze. „Stavební práce budou dokončeny na konci roku 2021,“ uvedl Pospíšil.

Kulturní akce pro peníze na projekt

„V současné době, kdy chybí srážková i spodní voda v celé České republice, je zadržování vody v přírodě i jedním ze základních cílů celé naší společnosti,“ zdůraznili hlavní smysl biocentra členové Rybářského spolku Senice na Hané.

Jejich předseda Pavel Vláčil o něčem takovém snil už před 17 lety, kdy s partou nadšenců marně sháněl peníze na vybudování prostého rybníka.

Začali proto fungovat jako rybářský klub, který pod záštitou házenkářů z TJ Sokol jednou ročně pořádal plesy.

„Výtěžek kulturních akcí jsme postupně využívali na projektovou dokumentaci a nákladné studie,“ řekl Vláčil.

V roce 2010 se rybáři osamostatnili, založili oficiální spolek a usilovně pokračovali v koloběhu schůzek, přesvědčování, úředních jednání. Proces vyvrcholil loni ziskem stavebního povolení.

Kus klidné přírody k odpočinku

Investorem projektu za téměř 28 milionů korun je krajská pobočka Státního pozemkového úřadu. Senice by na to peníze neměla.

„Snažíme se investovat především do projektů přímo v obci. Ať už jsou to cesty, chodníky, nebo větší sportovní hala,“ vysvětlil starosta Michal Tichý (STAN), proč se zastupitelstvo rozhodlo stavbu biocentra řešit přes pozemkové úpravy. Ty jsou totiž v případě schválení hrazeny státem.

Sjednotit deset hektarů půdy ale nebylo jen tak, dotčená pole patřila čtyřiceti majitelům. Jednání o vykoupení nebo výměně pozemků trvalo šest let.

Podle starosty novinka za dědinou zajistí kus klidné přírody, kam si občané budou moci zajít odpočinout.

Odpůrci: Komáři a hrozba zaplavení

Odpůrci projektu se však obávají protržení hráze a zaplavení obce, argumentují i možným líhništěm komárů.

„Biocentrum spíš tu velkou vodu přibrzdí, zachytne. Nádrž se dá regulovat,“ reagoval na ojedinělé stížnosti Tichý.

Čtyřhektarová vodní plocha dohromady pojme přes 44 tisíc metrů krychlových vody. Průtok koryta zůstane zachován, aby potok v daném úseku nevyschl. Veřejně přístupné biocentrum nemá sloužit komerčním účelům, ale koupání v něm zakázané nebude.

Rybářský spolek Senice na Hané sice dosáhne cíle, kvůli kterému byl založen, tím ale rozhodně jeho činnost nekončí. Naopak, biocentrum Véklice může přilákat nové členy.

„Když se vytrvá a hodně chce, dá se dokázat ledacos. Je to takový náš odkaz pro další generace,“ netajil radost Pavel Vláčil. Pokračovat budou i rybářské plesy, které se už staly obecní tradicí.