Záměr umístil na ornou půdě o výměře 42 hektarů v sousedství zástavby rodinných domů v Bystrovanech. Ty by měl chránit šestimetrový val.

Záměr nazvaný BIA SERVICE Park Olomouc – Bystrovany investora spojeného s projekty olomouckého podnikatele Richarda Morávka zahrnuje celkem šest hal, které bude vlastník pronajímat.

Vyrůst by měly postupně – tři z nich v I. etapě. Celý areál má být dopravně napojen pomocí nové účelové komunikace.

Podél části páteřní komunikace, směřující na ulici Bystřickou je projektována protihluková dřevěná stěna.

Nové chodníky a dvě zastávky

Investor již požádal o povolení na výstavbu nové komunikace a chodníků.

Jak je uvedeno v oznámení o zahájení stavebního řízení zveřejněném na úřední desce olomouckého magistrátu zamýšlená, 1,4 kilometru dlouhá cesta bude napojena na silnici III/4436 (ulice Hamerská) a na místní komunikaci (ulice Bystřická).

V centrální části lokality by měly vyrůst dvě autobusové zastávky.

Podél nové komunikace a na autobusových zastávkách chce firma vybudovat chodníky.

Investor počítá se stavbou 3,5 metrů vysoké protihlukové stěny o délce 335 metrů, o její povolení rovněž žádá v podané žádosti.

Stavba se nachází v jihovýchodní části obce Bystrovany, těsně na hranici katastrálních území, která rozděluje Bystrovany, Olomouc-Holici a Velkou Bystřici.

Záměr je umístěn na orné půdě o výměře 42 hektarů. Investor získal územní povolení již v květnu 2016. Stavební úřad v rámci přípravy území umožnil provést hrubé terénní úpravy.

Domy má ochránit val

Zatímco z jižní strany sousedí území s čtyřproudovou silnicí I/35, na severu navazuje na zástavbu rodinných domů v Bystrovanech.

Obyvatelé novostaveb o záměru vědí a obavy mají zejména z projíždějících nákladních aut.

„Obec bude chránit šest metrů vysoký val. Na něm bude ještě zeleň. Celkově bude ochrana deset metrů. Bude dostatečná. Taková je dohoda s investorem,“ reagoval starosta Bystrovan Radek Sklenář.

„Musí začít valem, následně silnicí za tímto valem – z pohledu obce. Cesta povede k Feroně na Bystřickou ulici, až za horní splav. Auta nepojedou do Bystrovan,“ dodal.

Práce až pro 800 lidí

V nových halách by podle dostupných informací mělo najít práci 600 až 800 lidí zejména v lehké výrobě, například v oblasti elektrotechniky a robotizace, sklady by měly být v menšině.

Výrobní a skladovací prostory na okraji Olomouce bude vlastník zájemcům pronajímat.

Projekt je připravován více než 10 let. V lokalitě je v územní plánovací dokumentaci kraje i obce dlouhodobě počítána průmyslová zóna.