Za projektem stojí skupina známého olomouckého podnikatele, v novém areálu, který doplní i nová silnice, by mohlo najít práci až osm set lidí.

U Bystrovan má vyrůst až šest hal s výrobním či skladovacím provozem, administrativou a zásobovací dvůr.

Samotná výstavba areálu by měla začít ve druhé polovině letošního roku, jakmile investor získá stavební povolení.

Lehká výroba, sklady v menšině

Záměr nazvaný BIA SERVICE Park Olomouc – Bystrovany získal územní povolení již v květnu 2016.

„V rámci tohoto platného povolení probíhají v současné době přípravné práce na pozemcích,“ informoval František Kaštyl z olomoucké společnosti BIA Service, která projekt připravuje pro výstavbu.

Stavební úřad v rámci přípravy území mezi autosalonem Peugeot a výrobním areálem Ferona umožnil v předstihu provést hrubé terénní úpravy. Dochází k odstranění ornice ze stavbou dotčených ploch a zemním pracím spojeným s chystaným ochranným valem.

Samotná výstavba čtyř až šesti hal by mohla začít v letních měsících, spíše ve druhé polovině letošního roku poté, co investor získá stavební povolení na realizací tohoto roky připravovaného záměru. Stavební úřad by měl mt podklady na stole zhruba do měsíce.

V nových halách by mělo najít práci 600 až 800 lidí například v lehké výrobě, například v oblasti elektrotechniky a robotizace, sklady by měly být v menšině.

„Je několik zájemců. Od toho se bude vše odvíjet,“ sdělil František Kaštyl.

O využití hal bude rozhodovat investor, skupina kolem olomouckého podnikatele Richarda Morávka. Výrobní a skladovací prostory bude zájemcům pronajímat.

Šestimetrový val se stromy

Projekt je připravován přes 10 let. V lokalitě je v územní plánovací dokumentaci kraje i obce dlouhodobě počítána průmyslová zóna.

Souhlas s realizací záměru podmínily Bystrovany vybudováním valu se zelení, který ochrání hlavně zástavbu s rodinnými domy před dopady provozu nákladní dopravy.

„Podmínkou obce bylo vybudování šestimetrového valu, na který budou vysázeny vzrostlé stromy. Tato ochrana před hlukem a škodlivinami z nákladní dopravy by měla dosahovat celkové výšky dvanáct metrů,“ popisoval starosta Bystrovan Radek Sklenář.

Další podmínkou obce je výstavba nové komunikace, která zároveň zajistí snížení průjezdu aut podél obytné zástavby v obci.

Nová místní obslužná komunikace bude připojovat jednotlivé areálové komunikace zásobovacích dvorů a parkovacích stání nového areálu.

Komunikace by měla vyrůst za ochranným valem ve směru od obce.

„Poslední podmínkou bylo, že obec prodá potřebný pozemek až ve chvíli, až developer bude mít vykoupeny všechny pozemky od soukromníků. To se vloni před koncem roku podařilo. Chtěli jsme se chránit, aby se s pozemky nějak nespekulovalo,“ popisoval starosta Bystrovan.