Lidé se do měst odedávna stěhovali z více důvodů, ale jedním z nejdůležitějších bylo bezpečí. Zajištění bezpečí lidé očekávají i dnes a je řada negativních jevů, kterým je potřeba předcházet. Bezpečí občanů je vždycky na prvním místě.

Městská policie je důležitou složkou v ochraně nás všech. To je jejich základní poslání. Více strážníků v ulicích v nás posiluje pocit bezpečí. Do jejich činnosti spadá také prevence kriminality, která se v Olomouci rozvíjí v součinnosti s městskou komisí pro prevenci kriminality a bezpečnost.

Celkový počet trestných činů má v Olomouci v posledních letech sestupnou tendenci (od roku 1996 pokles o 40%), kdy město přistoupilo k vytvoření prvního programu prevence kriminality. Za výrazným poklesem lze spatřovat nejnižší nezaměstnanost, zvýšení ekonomického statusu obyvatel a rozhodně je to také preventivní činnost Policie České republiky i Městské policie Olomouc (MPO).

Byli jsme i u toho, když v Olomouci v roce 1994 vznikala Nadace Bezpečná Olomouc, která v rámci podpory bezpečnosti v našem městě s městskou policií úzce spolupracuje. Mezi tajemníky nadace patřil dříve i člen ODS Radim Schubert a v současnosti tuto funkci vykonává jeho stranický kolega Josef Kaštil. Spolupráce Nadace Bezpečná Olomouc (NBO) a Statutárního města Olomouc je dlouhodobá. NBO podpořila vybudování kamerového systému ve městě, který výrazně zvýšil bezpečnost a snížil kriminalitu v centrálních částech Olomouce, pomohla při zřízení schránek důvěry, zaměřila se i na preventivní kampaň proti kapsářům, bytovým zlodějům nebo vykrádání aut. V posledních letech její aktivity cílí i na bezpečí našich dětí. Projekty jako Bezpečná cesta do školy nebo výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc seznamují děti s různými nebezpečími a pomáhají jim lépe se na ně připravit.