„Ordinaci otevírat budeme, máme zrekonstruované prostory, vybraného pana doktora i zdravotní sestru,“ uvedla ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová. Zdravotnické zařízení bude fungovat pět dní v týdnu a lékař bude pracovat na poloviční úvazek.

„Stěžejní práce bude na zdravotní sestře. Stejně tak to je i v pražském zařízení Naděje, kde jsme se byli podívat a vycházíme i z tamních zkušeností,“ dodala. Charita se ke zřízení ordinace rozhodla proto, že lidí se zdravotními problémy přibývalo.

„Už několik let při vzniku denního centra, které na Charitě Olomouc provozujeme, k nám přicházeli lidé se zdravotními problémy. Nárůst lidí byl značný,“ uvedla Gottwaldová. Na zprovoznění ordinace se velkým dílem podílel i olomoucký magistrát, který přispěl více než čtyřmi sty tisíci korunami.

„Vítám otevření ordinace a myslím si, že to bylo potřeba. Považuji to za úspěch i z toho důvodu, že je to jeden z prvních konkrétních výsledků komunitního plánování ve městě Olomouc, tedy moderní metody koordinace sociálních služeb na území města,“ uvedl náměstek primátora města Olomouc Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL).

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z OLOMOUCKA

Moje OlomouckoSportKulturaPodnikáníČerná kronika