„Podal jsem ji proto, že takovýto postup náš právní řád nepřipouští, neboť ministerstvo školství již v listopadu loňského roku rozhodovalo, jako odvolací orgán a další řádný opravný prostředek – rozklad, není proti tomuto rozhodnutí již přípustný,“ uvedl Ivo Beneda a pokračoval:

„Teď se domáhám toho, aby městský soud v Praze, který je věcně příslušný v této věci rozhodnout, vynesl rozsudek, že rozhodnutí ministra školství je nicotné. Nebo aby soud ministrovo rozhodnutí pro nezákonnost zrušil a aby věc vrátil ministrovi k dalšímu rozhodování s tím, že se skutečně o správní řízení jedná,“ uvedl Beneda.

Beneda koncem března odešel z právnické fakulty olomoucké univerzity a podle vlastních slov o post děkana neusiluje.

„Jde mi pouze o správný výklad platných právních předpisů. Protože se domnívám, že ze strany ministerstva školství došlo k jejich nesprávné aplikaci,“ dodal.

Spor začal 31. srpna loňského roku, kdy se rektor univerzity rozhodl nejmenovat do funkce děkana Právnické fakulty UP kandidáta Ivo Benedu, a to i přesto že z červnových voleb vzešel jako vítěz.

Ten se proto obrátil na Krajský soud v Ostravě, který ale žalobu odmítl s tím, že se má věcí zabývat ministerstvo školství.

To ale nakonec potvrdilo správnost postupu rektora a jako poznámku nad rámec odůvodnění svého usnesení pak ministerstvo v listopadovém rozhodnutí dodalo, že jmenování děkana na návrh akademického senátu fakulty není povinností rektora, ale jeho pravomocí.