Ve svatokopecké bazilice probíhají v těchto dnech poslední dokončovací práce. Z vysokozdvižné plošiny se provádí finální úklid po náročných stavebních a restaurátorských zásazích.

„Od soboty už je zase možné přijít na bohoslužbu i prohlídku baziliky. Ještě zbývá navrátit na původní místa všechny lustry a obrazy, které byly odborně restaurovány. Poté, co bylo odstraněno lešení, je na vnitřní prostory krásný pohled, návštěvníci se opravdu mají na co těšit,“ neskrýval radost z vydařené obnovy celého areálu farář Adrián Pavel Zemek.

V bazilice bylo rovněž nainstalováno nové ozvučení.

„Nyní je to ve fázi konečného vylaďování´, protože se zatím nedařilo vše nainstalovat tak, aby bylo dobře slyšet v přední i zadní části baziliky. Snad už bude brzy všechno fungovat tak, jak má,“ předpokládá svatokopecký farář.

V ambitech ještě probíhají terénní úpravy, exteriéry by měly kompletně hotové v polovině října.

„Velmi nás těší, jak se kameníkům podařilo zrestaurovat sochu svatého Norberta. Odvedli krásnou práci. Je také částečně vydlážděn dvůr, venkovní prostory se postupně dokončují, bude to tam moc pěkné. Máme radost z toho, že se náročná obnova baziliky povedla a že je už opět otevřená pro věřící, poutníky a návštěvníky z řad široké veřejnosti,“ dodal Adrián Pavel Zemek.

Novým svatokopeckým farářem se Adrián Pavel Zemek stal v červenci letošního roku. Po vysvěcení působil v letech 1991 až 1996 jako farář v Praze Střešovicích. Až do roku 2006 vykonával službu generálního vikáře v plzeňské diecézi. Po krátkém období v pozici strahovského převora pak byl ustanoven jako farář v Doksanech a okolních farnostech.

Od července byl novým kaplanem na Svatém Kopečku jmenován Atanáš Jozef Leškovský, dosavadní farář v Kovářově a Kostelci nad Vltavou. Stávající administrátor Stanislav Surma se od stejného data stal administrátorem farnosti v městské části Chválkovice a Hyacint Kuchta je administrátorem farnosti Olomouc-Hradisko. Oba budou současně působit jako kaplani na Svatém Kopečku.