Pod prsty mladých modelářů pod vedením Lubora Děrdy z Oskavy vznikla v měřítku 1:100 podobizna baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Řezbáři z Tovačova zase vyrobili napodobeninu kostela svatého Gorazda, dominantní stavby pravoslavné církve v Olomouci.

Obě památky nechalo vytvořit TyfloCentrum, které se věnuje právě osobám se zrakovým postižením.

Takzvaný haptický model poutního místa na Svatém Kopečku byl pro členy modelářského kroužku prvním počinem tohoto druhu.

„Oslovilo nás TyfloCentrum Uničov. Na jeho tvorbě se podílely hlavně děti, které se věnují lodnímu modelářství, protože zde fungují podobné přepočty a pracuje se se dřevem. Zmenšenina baziliky je z jasanového dřeva, věžičky ze švestkového. Velice nám usnadnila práci NC fréza, kterou jsme si vyrobili sami se studenty na učilišti, kde také pracuji,“ řekl Lubor Děrda, vedoucí Studentského klubu v Břidličné.

Haptický model baziliky na Svatém Kopečku. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Model, který je součástí druhého kola projektu s názvem Zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým II, je možné vidět přímo v bazilice v rámci klasické otevírací doby. Druhou zmenšenou památkou je pravoslavný chrám Sv. Gorazda na Gorazdově náměstí.

Zmenšeninu chrámu svatého Gorazda vyrobili žáci Střední školy řezbářské v Tovačově. Prohlídku je potřeba předem domluvit na telefonním čísle 585 232 054.

Mladý pravoslavný chrám sv. Gorazda

„Záměrně jsme vybrali tyto dva kostely. Pravoslavný chrám svatého Gorazda je poměrně mladý a má zajímavou originální architekturu v rusizujícím stylu. Proto velmi vítám, když si tuto památku budou moci nevidomí prostřednictvím hmatu představit. Svatý Kopeček je významné poutní místo, je hojně navštěvován poutníky i turisty, model tak bude plnohodnotně využitý i širokou veřejností,“ sdělil Petr Bradáč, pracovník TyfloCentra Olomouc.

Dřevěné napodobeniny obsahují všechny výrazné stavební prvky podle skutečnosti. Nevidomí tak mohou získat představu o velikosti, tvaru, popřípadě zvláštnostech celého objektu. Některé drobné prvky na nich však chybějí, například sochy lemující střešní část na čelní straně svatokopecké baziliky.

Haptický model baziliky na Svatém Kopečku. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Jde o model, který slouží k pohmatu a sošky by byly při měřítku 1:100 příliš malé a hrozilo by jejich poškození,“ vysvětlil Děrda s tím, že dřevěný výtvor děti následně namořily a lazurovaly.

Zblízka a ze všech stran

„Slabozrací, kteří špatně vidí do dálky a do výšky, si památku prohlédnou zblízka ze všech stran, lépe ji tak poznají. Ocení i barevné provedení, které odpovídá skutečnosti,“ dodala Barbora Tkadlecová z TyfloCentra Olomouc.

Již dříve se lidem se zrakovým postižením pomocí haptických modelů přiblížila podoba olomoucké radnice či kostelů svatého Mořice a Michala.

„Máme velmi dobré ohlasy na první etapu, ve které jsme touto formou zpřístupnili tři památky. Modely si prohlédla spousta nevidomých a slabozrakých nejen z Olomouckého kraje, ale i z různých koutů republiky, dokonce i ze zahraničí. Projekt plní svůj účel a my si toho nesmírně vážíme. Je to cesta správným směrem,“ uzavřel Jan Příborský, ředitel TyfloCentra Olomouc.

Haptický model baziliky na Svatém Kopečku. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč