„Pro všechny kraje je Baťův kanál symbolem, ale zároveň se ukázalo, že je to jedna z nejlákavějších atrakcí v turistickém ruchu. Přináší nejen radost, ale i peníze a rozvoj kolem této vodní cesty,“ řekl zlínský hejtman Jiří Čunek, podle kterého může přispět prodloužení Baťova kanálu až na Hanou k výraznému oživení. Po uvolnění omezení v souvislosti s koronavirem je letos o plavby zvýšený zájem.

Odvážení tramvají z parkoviště v Legionářské ulici v Olomouci, 23. 6. 2020
Od plavečáku v Olomouci zmizely tramvaje. Vlastníci jednají o lepší lokalitě

Kromě obou hejtmanství se k memorandu připojili i starostové měst a obcí na Přerovsku a Olomoucku - vedle Přerova, Kojetína a Tovačova také městys Dub nad Moravou, obce Lobodice, Oplocany, Věrovany, Charváty, Blatec, Kožušany-Tážaly, Troubky, Rokytnice, Uhřičice, Svazek obcí mikroregionu střední Haná a nebo Sdružení obcí mikroregionu Království.

„Podpis memoranda nám jako Olomouckému kraji dává prostor, abychom začali jednat o strategickém plánu, kudy by měl kanál vést. Nebude to úplně jednoduché. Vzhledem k tomu, že se pod memorandum podepisují i starostové, dávají tím území svých obcí k dispozici. Pokud bychom kanál dokázali v blízkém horizontu dovést až do Tovačova, bylo by to skvělé,“ uvedl náměstek olomouckého hejtmana Jiří Zemánek.

Láká tisíce turistů. Jak jej prodloužit?

Baťův kanál je dnes největší tuzemskou vodní cestou, která každoročně přiláká tisíce turistů.

„Přemýšleli jsme proto, jak zvýšit jeho kapacitu. Ředitelství Vodních cest plánuje rozšíření Baťova kanálu na jih směrem do Hodonína a na sever do Kroměříže přes dva jezy - Rohatec a Bělov. Jakmile se dostaneme přes Bělov do Kroměříže, nabízí se cesta dál směrem k tovačovským jezerům,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický.

Vodní nádrž. Ilustrační foto
Přehrada nad Dlouhou Loučkou? Zafungovala by. Obec preferuje menší stavby

Cílem je prodloužit Baťův kanál až do Olomouce.

„Úspěchem v první etapě bude, když se dostaneme do tovačovských jezer, protože si dovedu představit v Tovačově přístav, který by byl pro obyvatele Přerova a Olomouce zajímavý - cesta se tím totiž přiblíží na Hanou. S vlastníky jednoho z jezer už jednáme. K lepšímu propojení je možné využít i Mlýnský náhon a potenciál řeky Moravy v Kojetíně,“ zmínil.

Podpora ze strany měst

Právě větší přitažlivost pro turisty je důvodem, proč získal záměr podporu menších měst a obcí na Přerovsku. V blízkosti vodní cesty totiž mohou vzniknout nová sportoviště, kempy, cyklostezky, ale i loděnice. Města Kojetín a Tovačov jsou navíc tak trochu ve stínu atraktivnější Olomouce či Kroměříže.

„V Kojetíně máme turismus na nízké úrovni a od vodního díla si slibujeme, že se u nás lidé zastaví. Pak je jen otázka toho, co jsme schopni nabídnout. Pro vznik přístaviště už máme vytvořenou půdní rezervu v územním plánu,“ zmínil starosta města Leoš Ptáček. Baťův kanál má ale potenciál i pro Přerov.

Baťův kanál OBRAZEM

Olomouc a Kroměříž zatím ne

K memorandu se zatím nepřipojila města Olomouc a Kroměříž. Olomouc si nechala loni zpracovat analýzu, která se zabývala povinnostmi, riziky a příležitostmi, které by podpis memoranda znamenal. Vyplynulo z ní třeba to, že pokud by se město zavázalo k podpoře budování vodní cesty, znamenalo by to blokaci území, které je územním plánem určeno pro výstavbu protipovodňové ochrany Olomouce. Kroměříž se zase obává ohrožení vodních zdrojů při zásahu do koryta řeky.

Proti jsou i někteří krajští zastupitelé.

„Chybí v tom hlavní aktéři - město Olomouc, Povodí Moravy a ministerstva zemědělství, dopravy i životního prostředí, která by měla výrazně pomoci projekt zafinancovat. Memorandum bez klíčových partnerů nemá smysl,“ řekl už dříve krajský zastupitel Marian Jurečka (KDU-ČSL).