Pomalu se měnící stavba se má v nové podobě Olomoučanům představit začátkem prázdnin.

Podle odborníků na architekturu tak zmizí další výrazná stavba charakteristická pro minulá desetiletí socialismu.

Rekonstrukce budovy Záložny Creditas na třídě Svobody v Olomouci

Původní vstup do záložny byl nad schodištěm, hlavní stavební úpravou proto bude snížení přízemí na úroveň chodníku. Vyroste parkova cí věž pro necelou dvacítku vozů. 

„Stavba nově nabídne dvojpodlažní bankovní halu a moderní kancelářské prostory v rekonstruované budově s možností parkování klientů," sdělila Silvie Talpová z pražské společnosti BONUM reality, která nemovitost na olomoucké třídě Svobody vlastní.

Dům dostane nový obvodový plášť.

„Bude splňovat estetické a technické požadavky dnešní doby. Na celkovou designovou podobu rekonstruované budovy autorsky dohlížejí architekti ze Studia PRAK," dodala jednatelka společnosti.

Typická závěsovka

Budova vznikla na konci 70. let minulého století jako rozšíření někdejší Státní banky československé na bývalé Leninově třídě. V té dnes sídlí Komerční banka.

„Architektonické i konstrukční řešení vycházelo z tehdejších možností. Ztvárnění sázelo na výrazně strukturované řešení lehkého obvodového pláště," uvedla Silvie Talpová, jednatelka vlastníka stavby.

Původní stav rekonstruované budovy Záložny Creditas na třídě Svobody v Olomouci. Přístavba je podle studie J. Nováčka a projektu Dobroslava Koláře a Zdeňka Srovnala.

Právě obvodový plášť přístavby je některými odborníky na architekturu označován za prvek, který může městu chybět.

„Dosavadní budovy, jakkoli už zchátralé, je mi líto. Jde o příklad takzvané závěsovky se zavěšeným skleněným pláštěm v kovovém rámu. Takové pláště se už v 90. letech začaly masově vyměňovat za prvky méně zajímavé, a tak nám z české poválečné architektury odešla celá významná kapitola," uvedl vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Rostislav Švácha.

Podobný názor má i kurátorka sbírky architektury Muzea umění Olomouc Martina Mertová. A to i přesto, že podoba bývalé banky podle ní představovala průměr tehdejší produkce.

Závěsová stěna v kombinaci s keramickým obkladem je nicméně pryč.

„S odstrojením banky zanikla v Olomouci jedna z posledních fasád charakteristických pro architekturu 60. a 70. let. Po hotelu Sigma a Prioru už budoucím generacím neumožníme udělat si představu o tom, jak se tehdy stavělo. Zániku fasády tohoto domu je tedy škoda už proto, že se dožil dnešních dní, kdy už jsme schopni architekturu tohoto období hodnotit i jinak než ideologicky," domnívá se Martina Mertová.

Má za to, že podobná architektura by měla být pod ochranou ministerstva kultury.

Snížení pomůže bulváru

Naopak vítá ztvárnění spodní části fasády.

Vizualizace rekonstruované podoby záložny Creditas v Olomouci

„Co se  dá hodnotit pozitivně, je snaha zpřístupnit přízemní prostor ulici. Doteď byl řešen okny suterénu a naopak vysokým nástupním schodištěm do hlavních prostor banky. Pokud by někdy třída Svobody měla naplňovat obsah slova bulvár důstojně, pak takový krok tomu přispěje," zmínila kurátorka sbírky architektury.

Rozšířením provozu banky vznikl před necelými čtyřmi desetiletími jeden celek.

„A to jak ve vnitřním uspořádání, tak v architektonické návaznosti. I přesto, že vnější architektura byla reprezentantem své doby," připomenul olomoucký architekt Otto Schneider.

Rekonstrukce skončí v létě

Dnes sídlí v budově dvě bankovní instituce a řeší se tedy nové otázky jako vstup, kapacita kanceláří, parkování a podobně.

„To samozřejmě opodstatňuje i změnu vzhledu budovy, kromě toho, že nový investor se jistě chce prezentovat svébytnou fasádou se smazáním starých vazeb," 

podotkl architekt.

„Při zachování stavební čáry do třídy Svobody a hlavního objemu objektu s malým navýšením se jako zajímavá jeví kategorie měřítka fasády vůči sousedovi. I ta je ale jen na zodpovědnosti autora a investora," doplnil Otto Schneider.

Pobočka spořitelního družstva by měla v nových prostorách po roce stavebních prací opět otevřít v červenci. Lidé z okolí už termín kolaudace vyhlížejí, rekonstrukce s sebou nese intenzivní provoz pod okny a ruch.

„Když s přestavbou začali, byl hluk mnohem větší. Teď už to tak hrozné není, ale je možné, že už jsem si zvykl. Mít ulici každý den ucpanou bagry a jeřáby však rozhodně příjemné není. Ocenil bych, kdyby alespoň o víkendu nezačínali už v šest hodin ráno," přál by si Jan Reichl z domu odnaproti.

Co se týče nákladů, jsou podle investora adekvátní typu moderní kancelářské budovy umístěné v centru Olomouce. Jejich výši ale sdělit odmítl.