Ženám a matkám s dětmi využívajícím služby azylového domu hrozilo, že by se mohly brzy dostat do ještě těžší životní situace.

Zřizovatel azylového domu Fond ohrožených dětí má totiž nedostatek peněz.

„Fond se dostal při poskytování svých služeb do problémů, což ohrožuje také provoz jeho Azylového domu v Olomouci. Krajský úřad Středočeského kraje vydal rozhodnutí o zrušení registrace všech sociálních služeb poskytovaných spolkem na území České republiky, a to z důvodu, že spolek nesplňuje podmínku bezdlužnosti," vysvětlil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Radní ale nechtějí o službu přijít a rozhodli se ji zachovat.

„Jejím převzetím zároveň předejdeme problémům, s nimiž by se následně potýkal odbor sociálních věcí magistrátu," uvedl náměstek.

Služeb azylového domu v majetku města využívá v současné době dvacet devět klientů, včetně dětí, kteří přišli o bydlení.

Pracuje v něm sedm lidí, náklady na kompletní provoz za minulý rok činily čtyři miliony korun.

Město službu převezme v říjnu tohoto roku, financovat ji chce příští rok z projektu Olomouckého kraje. Rozšíří tak vlastní nabídku pomoci v nyní provozovaném domě pro ženy a matky s dětmi má Olomouc kapacitu třicet devět klientů.

Pokud se spolek Fond ohrožených dětí dostane z problémů s registrací, je město připraveno mu poskytování služby předat zpět.