Obavy z azbestu vloni vyvolaly problémy v několika rekonstruovaných školách v Čechách, obsahujících takzvané boletické panely, kde specialisté naměřili nadlimitní hodnoty.

„Prověřili jsme Českou školní inspekcí vytipované objekty, kde v minulosti byly prováděny rekonstrukce, které by mohly zavinit zvýšenou hodnotu azbestu, a vše je v pořádku. Zjištěna byla minerální vlákna, která se běžně v ovzduší vyskytují. Rodiče dětí mohou být naprosto klidní," uvedla Hana Kabátová z Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Odborníci z akreditované laboratoře zkontrolovali mateřskou školu v Uničově, školní jídelnu v Řezníčkově ulici v Olomouci, školní jídelnu v Litovli a vyšší odbornou školu sociální v Olomouci.

„S pomocí speciální aparatury zjišťovali, zda ve vzduchu v těchto zařízeních nejsou azbestová vlákna," vysvětlila.

Problémy na VŠ kolejích

Na Olomoucku zasahovali odborníci kvůli azbestu při rekonstrukci vysokoškolských kolejích.

„Příčinou jsou zejména boletické panely, složené ze skleněné desky, izolační vrstvy z minerální plsti a z azbesto-cementové desky. Byly využívány nejen u škol, ale i úřadů a dalších budov," uvedl již dříve Radko Hradil z olomoucké pobočky Zdravotního ústavu. Jako odborník se podílel i na měření ve školách v Praze, kde byly zjištěny nadlimitní koncentrace.

I kdyby budova byla postavena z panelů obsahující směsi minerálních a azbestových vláken, neohrožuje podle specialisty obyvatele či školáky. Do chvíle, než firma do těchto stavebních částí neodborně nezasáhne a azbest se neuvolní do ovzduší.

„Pokud se panely vybourávají, nebo se do nich vrtá, musí se to provést pečlivě. Jinak se vlákna dostanou do okolního prostředí," sdělil Hradil.

Na Olomoucku vloni narazili odborníci na problém s azbestem při rekonstrukci vysokoškolských kolejí.

„V přízemí, pouze v části objektů. Panely se odstranily a bylo provedeno měření koncentrace azbestu a minerální vláken. Poté a následném dokončení úprav byly budovy zkolaudovány," poznamenal Radko Hradil.

Proč škodí azbest?

Jeho vláknité struktury jsou schopny se dostat do vzduchu a odtud do plic člověka, kde se azbest zabodne do sklípků a postupem času může vyvolat rakovinné bujení. Jde o silně karcinogenní látku.

Používání azbestu je v mnoha zemích, včetně České republiky, zakázáno a v současnosti se pracuje na odstranění azbestu z okolí lidských sídel.

Právě tyto akce jsou zdrojem polemiky odborníků, protože neodborné technologie odstraňování azbestu mohou způsobovat jeho větší uvolnění do prostředí než jeho ponechání na místě.