O budoucnosti známého bytového domu v ulici Politických vězňů v olomoucké čtvrti Neředín nebude rozhodovat nejvyšší nabídka ve veřejné soutěži.

Založení bytového družstva je podmínkou k tomu, aby se současní obyvatelé, kteří nyní bydlí v městských nájemních bytech, mohli stát novými vlastníky.

„V opačném případě bude dům odprodán jinému zájemci, což potvrdil na osobním jednání se členy přípravného výboru primátor," uvedl za výbor Stanislav Kopečný.

Zájem o členství mají více než dvě třetiny nájemníků z celkem devadesáti malometrážních by­tů.

close Bytový dům s restaurací Avion v olomoucké čtvrti Neředín zoom_in Vznik družstva Avion se připravuje na květen.

„Protože se jedná o velice složitý právní proces, nechceme nic urychlovat už jen proto, že od 1. ledna platí nový občanský zákoník, který nově stanovuje podmínky k založení družstev a tvorbu stanov. Tyto kroky jsou již předjednány s notářem, právníkem a také s finančním poradcem," podotkl Stanislav Kopečný.

O prodeji budou rozhodovat na svém šestadvacátém zasedání olomoučtí zastupitelé v pondělí.

Je to zchátralé, snižte cenu

Magistrát stanovil cenu na 45 milionů a třicet tisíc korun. Rýsující se družstvo zamýšlí půjčit si od banky a peníze splácet z vybraného nájemného.

Cena domu by se nicméně mohla ještě změnit.

Obyvatelé chtějí zadat novou studii, která by znovu posoudila hodnotu domu vzhledem k jeho zchátralému stavu.

Jednotlivé byty se na práci odborníka skládají pětisetkorunovým příspěvkem. Dům potřebuje větší opravy, což je také důvod, proč se ho město zbavuje.

Nemáme důvod jim to neprodat

Radní vzali zpátky rozhodnutí prodat Avion pomocí obálkové metody.

„Principiálně jsme rádi a rádi budeme vždy tyto velké obytné domy prodávat současným nájemníkům. Nebudeme zbytečně vytvářet sami na sebe jakýsi tlak, aby na nás tito lidé dštili popel a síru, nemáme důvod jim to neprodat," komentoval změnu postoje primátor Olomouce Martin Major.

Cena za byt se podle něj bude pohybovat na polovině nabídky realitního trhu.

Předchozí předpoklad, že byty by se lidem prodat nepodařilo, se nepotvrdil.

„Problémem je náš právní řád, který neumožňuje zvýhodnit dlouholeté nájemníky. Jsme povinováni prodávat za cenu podle znaleckého posudku. Na ceně jsme se s obyvateli domluvili a pevně věřím, že v horizontu několika málo měsíců dojde k prodeji této nemovitosti," dodal primátor.

close Bytový dům s restaurací Avion v olomoucké čtvrti Neředín zoom_in

Ti, co neodkoupí, zůstanou v nájmu

Je sice pravděpodobné, že ne všechny jednotky prodá město přímo stávajícím nájemníkům, nicméně ti, kteří se do družstva nepřihlásí, budou dále v podnájmu. A to za stejných finančních podmínek jako dosud.

„To je důležité, protože většina lidí je starších. Zachovali bychom úroveň nájmů, jaká je. Restaurace je samozřejmě součástí domu, čili bychom to kupovali i s ní. Její nájemce je členem přípravného výboru, tam by neměl být problém," sdělil Stanislav Kopečný.

Primátor Major k tomu dodal, že z výnosů restaurace mohou členové družstva dům opravovat.

Výborné, vypadalo to beznadějně

Předseda komise městské části Neředín František Minařík bere současné vyústění jako velký úspěch.

„Je to výborný výsledek, protože situace z počátku vypadala dosti 'beznadějně'. Sociální skladba lidí v tom domě je různá. Myslím, že ne všichni byty odkoupí. Pokud to zůstane družstvu, bude o ty neodkoupené byty muset pečovat. Časem se ovšem podaří je prodat. Je to trochu zdlouhavější, ale v každém případě dobrá cesta. Jen je s tím trochu víc administrativní práce," sdělil předseda.

Komise v přízemí budovy ze začátku 70. let postavené podle návrhu architekta Petra Braunera mívala dosud schůze. Pokud by nemohla dále zasedat na stejném místě, přestěhuje se do jiných vhodných prostor a to na nedalekém Tererově náměstí.