Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládá, že pro čtyřproudovou autostrádu s odhadovanou cenou 2,7 miliardy korun by letos mohlo získat stavební povolení.

Zahájení stavby sedmikilometrového úseku plánuje na rok 2025.

Nové dálniční odpočívadlo na D35 u Skrbeně ve směru na Olomouc nabízí motoristům komplet zázemí. WC zatím provizorní, 1. ledna 2023
Z ostudy u Olomouce je moderní odpočívka se zázemím. Takto se proměnila

Ministerstvo dopravy se přeložkou mezi Olomoucí a Šternberk zabývalo poté, co územní rozhodnutí vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje vloni v květnu torpédovala dvě odvolání. Vedle občana z Olomouce se ohradila šumperská pobočka Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

Ochranáři například vytýkali, že do vydaného rozhodnutí krajský úřad nezapracoval všechny podmínky ze závazných stanovisek orgánů ochrany přírody. Ty se týkaly třeba druhové skladby náhradní výsadby dřevin nebo kácení v hnízdním období ptáků, tedy v době od dubna do srpna. Ochranáři ve vydaném územním rozhodnutí postrádali také návrh opatření k přirozenému navádění živočichů do propustků.

Silnice I/46 Týneček - Šternberk

Zdroj: Youtube

„Vzhledem k důležitosti tohoto zařízení z pohledu snížení mortality drobných živočichů vlivem silniční dopravy považujeme opomenutí této podmínky za vadu předmětného rozhodnutí,“ poukazovali.

Odpor ochranářů ze Šumperka vůči územnímu rozhodnutí na stavbu se stanoviskem EIA vydaným v roce 2010 zaskočil zástupce samosprávy Dolan.

„Je to komplikace a chci věřit, že to v důsledku nepřinese oddálení zahájení výstavby. Dopravní situace v Dolánkách, kde projíždí auto za autem, je neúnosná,“ kroutil hlavou Rudolf Pečinka, starosta Dolan, jejichž místní část stávající provoz zatěžuje nejvíce.

Vizualizace autostrády I/46 Týneček - Šternberk / záběr z prezentačního videa Ředitelství silnic a dálnic ČR
Autostráda Olomouc - Šternberk má komplikaci, územko napadli ochránci přírody

Obec vybudovala přechod pro chodce se světelnou signalizací, protože komunikaci už nebylo možné bezpečně přejít ze strany na stranu. Blikající světla u zebry dopravu nepatrně zklidnila.

„Udělali jsme opatření, které řeší aktuální situaci, ale už se nemůžeme dočkat, až nová autostráda odvede tranzit pryč,“ reagoval v květnu starosta.

Vizualizace dálnice D55 Olomouc - Kokory. Křížení se silnicí Velký Týnec - Grygov
D55 Olomouc - Kokory se začne stavět příští rok. Žalobu soud dořeší v prosinci

Napojení na východní tangentu

S územním rozhodnutím v kapse může ŘSD pokračovat v přípravách. Ministerstvo dopravy v opravném rozhodnutí stanovilo pro fázi přípravy celou řadu závazných podmínek. Týkají se například zpracování studie možného ovlivnění proudění podzemních vod se specifikací možných dopadů na vydatnost studní v okolí či ve vazbě na povolená kácení dřevin ozelenění prostoru okolo silnice vhodnými dřevinami, odpovídajícími stanovištním podmínkám.

Připravovaná stavba přeložky povede přes katastry Bělkovic, Lašťan, Bohuňovic, Dolan, Chválkovic, Týnečka a Tovéře.

Vizualizace mostu přes budoucí východní tangentu pod Svatým Kopečkem.
Východní tangenta má posudek EIA, s mostem na Sv. Kopeček. Termín zahájení?

U Olomouce trasa autostrády naváže na plánovanou východní tangentu a u Šternberka se zase napojí na chystaný obchvat Šternberku.

Hlavní trasa je vedena v nezastavěné oblasti se záborem zemědělské půdy, část povede v koridoru stávající silnice I/46. Součástí stavby bude mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Týneček osmičkového tvaru a MÚK Bohuňovice.

Silnice I/46 Týneček - Šternberk

Hlavní trasa: délka: 7167 metrů
kategorie: R 21,5/100
počet všech stavebních objektů: 100

Mostní objekty:
na silnici I/46: 5
přes silnici I/46: 3
ekodukt: 1
celková délka mostů: 436 m

Mimoúrovňové křižovatky
MÚK Týneček (délka větví: 1253 metrů)
MÚK Bohuňovice (délka větví: 1155 metrů)
Protihlukové stěny: počet: 1 (délka: 100)
Předpokládaná cena stavby: 2 716 557 347 Kč (bez DPH)

Zdroj: ŘSD ČR