Obyvatelé obce minulý týden na zasedání zastupitelům předali petici s asi stovkou podpisů, kterými stvrzují, že zařízení pro autisty v obci nechtějí.

Argumentují především obavami o své děti a poukazují na to, že v blízkosti plánované stavby je mateřská školka.

„Bojíme se. Proč to nepostaví na jiné parcele, možnosti tady jsou. Lidé tam měli třicet let zahrádky a obec se o to nestarala. Pozvali si někoho z Vincentina a jednali bez nás. Zastupují snad vesnici, ne?“ poukazoval Pavel Kopečný, který žije v bytovém domě, jenž by měl se zařízením přímo sousedit.

„Máme strach. Nedávno jsme si tam postavili dům, máme malé dítě a mysleli jsme si, že budeme mít klid. Nelíbí se nám, že přijdou s hotovou věcí. Vadí nám komunikace, nikdo se nezeptal na náš názor. Vím, že to jsou taky lidi, a nic proti nim nemám, ale obavy máme,“ reagovala Kateřina Šlešková, iniciátorka petice, jejíž dům by přes cestu sousedil s novými obyvateli.

Lepší vysvětlení by předešlo panice

Podle některých místních stojí za nespokojeností špatná informování ze strany obce, a to nejen o stavbě, ale také o zařízení a onemocnění jako takovém.

„Tohle setkání se mělo uskutečnit ještě předtím, než jste se bavili o metrech a penězích. Měli jste nám říct, že Vincentinum má zájem tady stavět,“ rozčilovala se jedna z maminek na zasedání.

„Nic proti autistům nemám. Říkám jen jedno, kdyby se to lidem pořádně vysvětlilo, nevznikla by panika,“ reagovala zase místní obyvatelka Vlasta Valentová.

Spor podle starosty trvá asi dva měsíce. Jde v něm o obecní pozemek, který v současné době užívají obyvatelé dvou bytovek pro vlastní potřebu.

„Na místo, kde mají zahrádky, si nikdy neudělali žádný nárok a asi čtyřicet let ho užívají, aniž by k tomu měli nějakou smlouvu. Ozvali se nám z Vincetina, že mají zájem u nás postavit dům pro šest autistů. Pak začaly problémy. Když však pozemek komukoli prodáme, máme za to asi milion korun a může z toho profitovat celá obec,“ uvedl starosta obce Vladimír Hlaváček.

Vincentinum se na Lužice obrátilo letos na jaře, prostředí poklidné vesnice se odborníkům jevilo jako vhodná lokalita pro osoby s tímto postižením.

„Autističtí klienti potřebují svůj určitý klid a málo negativních podnětů. Obyvatel by mělo být šest, dvě děvčata a čtyři chlapci ve věku od dvaceti do pětadvaceti let. Jsou to lidé klidní, neagresivní. Zaměstnanci tam s nimi budou dvacet čtyři hodin denně,“ sdělil Karel Ryjáček, ředitel Vincentina, které si Olomoucký kraj vybral jako vhodné zařízení do pilotního projektu transformace a humanizace pobytových sociálních služeb.

Zmatek, ne agrese

Ve vesnici by mělo najít domov v nově postavené budově šest klientů Vincentina s autistickým postižením.

„Člověk s tímto handicapem má největší problém s orientací v našem běžném světě, s orientací prostorovou a časovou. Tito lidé nemají důvod být agresivní vůči okolí, spíš trpí jakousi formou zmatku. V některých případech jsou schopni ubližovat sami sobě, ale případů, kdy se agrese může obrátit navenek, je minimum. U šesti lidí, kteří by se do obce měli přestěhovat, jsme tyhle projevy nikdy nepozorovali,“ vysvětlil vychovatel z Vincentina Jan Straka.

Zastupitelé Lužic na svém poslední srpnovém zasedání nerozhodovali, jestli zařízení bude ve vesnici stát. Odsouhlasili záměr odprodeje pozemku, na kterém má budova pro autisty vyrůst.

„Dokument teď bude patnáct dní viset na úřední desce, pokud se přihlásí někdo jiný a bude tam chtít postavit bytový dům, není problém uvažovat o téhle variantě. Pravděpodobně koncem měsíce se sejde zastupitelstvo, které bude schvalovat prodej pozemku Olomouckému kraji. Když to zastupitelé odhlasují, tak tam dům vyroste,“ řekl starosta Hlaváček.

„Nemůžu předjímat, každý hlasuje sám za sebe, ale podle ohlasů a podle informací je nálada spíš pro prodej. Každý ale hlasuje za sebe, podle nejlepšího vědomí a svědomí,“ uzavřel místostarosta Radim Wrana.