Šternberk dosáhl na více než 20 milionů korun, polovinu z celkových 42 milionů korun, na záměr, na který již město získalo stavební povolení. Hotovo však podle podmínek MŠMT musí být do konce roku.

První etapa zahrnuje vybudování samotné atletické dráhy a sektory pro další atletické disciplíny, včetně střední travnaté plochy jako dopadové plochy pro vrhačské disciplíny. Již proběhlo výběrové řízení na dodavatele.

Sportoviště má vyrůst na pozemcích u nemocnice. Ty si pronajali zemědělci, kteří mají zaseto.

„V pachtovní smlouvě máme ošetřen i případ, kdy se potřebujeme dostat k pozemku. S pronajímatelem to již řešíme,“ vysvětloval počátkem března starosta Stanislav Orság.

Jedná se o svažitý terén, což si podle odborníků vyžádá nejen velký objem zemních prací, ale také stavbu opěrné zdi. Ta by měla být následně v další etapě projektu využita jako jedna z nosných zdí zázemí stadionu - terénní konfigurace při výstavbě zázemí pomůže zřídit tréninkový tunel.

Nový atletický stadion ve Šternberku by využívali nejen závodníci, ale také děti a studenti základních škol a gymnázia v rámci hodin tělesné výchovy.

O využití sportoviště má zájem i Dům dětí a mládeže ve Šternberku, Sportovní klub SKI-OB Šternberk, Vincentinum a další sportovci.

Areál zahrnuje ovál o šesti drahách se sprinterskou rovinkou, nabídne sektorová sportoviště pro technické disciplíny a na travnaté ploše vnitřního hřiště s dopadovou plochou pro vrhačské disciplíny poskytne zázemí místním fotbalistům pro malou kopanou i ragbistům.