V pátek 1. červnadopoledne se konal v Žižkových kasárnách slavnostní nástup při příležitosti předání funkce velitele Společných sil Armády ČR. Za účasti významných vojenských představitelů, primátora Olomouce Martina Novotného a jiných hostů byl do nové funkce zařazen generálmajor Jiří Halaška. Vystřídal tak odstupujícího generálmajora Josefa Sedláka.

Padesátiletý generálmajor Jiří Halaška doposud sloužil jako velitel Sil podpory a výcviku a podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR generál poručíka Vlastimila Picka, který jej do nové funkce uvedl, je velmi zkušeným a vzdělaným mužem. Nyní povede Velitelství armádních Společných sil, do jehož struktur patří mimo jiné pozemní a vzdušné ozbrojené síly České republiky.

„Jako své priority vidím pokračování v procesu reformy, čili v modernizaci s cílem navýšit operační a bojové potenciály vojsk a štábu, dále chci zabezpečit všechny zahraniční mise a pracovat s personálem, ve smyslu odborného i profesního růstu a zabezpečení,“ prohlásil o svých záměrech nový šéf velitelství Jiří Halaška.

„Generál majoru Sedlákovi bych rád velmi poděkoval a ocenil jeho práci, jelikož předává stabilní a dobře zavedený útvar, jenž se mu od prosince 2003, kdy nastoupil na místo velitele, podařilo postavit, stabilizovat a naučit pracovat,“ vyjádřil v proslovu náčelník generálního štábu Picek.

Odstupující Josef Sedlák opouští místo po více jak čtyřech letech. „Bylo to období dosti náročné a těžké. Přicházel jsem v době, kdy se plně začínala rozvíjet reforma transformace armády, a byla s tím spojená celá řada nepříjemných a choulostivých věcí, především v oblasti personálu či rušení posádek,“ řekl Sedlák. V současnosti se připravuje na působení coby velvyslanec české armády na nejvyšším velitelství spojeneckých sil v belgickém Monsu.

Na úplný závěr ceremoniálu si stávající a minulý velitel předali velitelský prapor a prsten.