Pro návštěvníky budou poprvé v novodobé historii zpřístupněna všechna čtyři ramena gotické křížové chodby se středověkými nástěnnými malbami.

„Obdobně o patro výš je díky nové lávce nad klenbami ambitu možné projít nejen pozůstatky někdejšího paláce biskupa Zdíka s bohatě zdobenými románskými okny, ale celý ochoz. Navíc po stavebních úpravách v části podkroví někdejšího kapitulního děkanství vznikl prostor pro novou stálou expozici, která přibližuje kulturně-historický vývoj Svatováclavského návrší,“ sdělil Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc (MUO).

Na místě filiálky České pošty na Horním náměstí stával hotel, který provozovala rodina Englischova do roku 1881. V roce 1912 byl dům zdemolován a vyrostla zde novostavba banky Union.
Pošta by za palác na Horním mohla dostat přes 100 milionů. Co tam může být

Nové osvětlení, vzduchotechnika i vizuál

Všechny stavební úpravy jsou součástí projektu vlastníka objektu, kterým je Metropolitní kapitula u svatého Václava. Financován byl z prostředků Integrovaného operačního programu 2014 až 2020 prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace.

Uživatelský komfort pomohlo zvýšit více než 35 milionů korun, které MUO získalo z projektu IROP na využívání sbírkových fondů, jejich restaurování a zpřístupnění v nové expozici i v dalších částech Arcidiecézního muzea.

Modernější osvětlení nyní získala tamní obrazárna i galerie a instalována byla také výkonnější vzduchotechnika a zabezpečovací zařízení.

Nové tabule na příjezdových cestách a výpadovkách do Olomouce.
Vjezdy do Olomouce zdobí nové komiksové tabule. Jak se vám líbí?

Arcidiecézní muzeum vstupuje do sezony s novou vizuální identitou, kterou již od loňska používá MUO. Změnila se grafika, navigační systém i doprovodné tiskoviny k výstavám.

„Připravujeme také aktualizované vydání oblíbeného průvodce Arcidiecézním muzeem, které bude doplněno o novou expozici a aktuální výsledky historického bádání,“ uvedl vedoucí muzea Miroslav Kindl.

Multimédia a komiks

Nová stálá expozice s názvem Zde se nacházíte – Svatováclavské návrší v proměnách staletí je z velké části multimediální. Návštěvníci mohou vyrazit na virtuální procházku návrším a vybrat si, zda si jej chtějí prohlédnout v pravěku, středověku či novověku.

„Mysleli jsme hlavně na to, aby se lidé bavili a zažili něco netradičního. Na druhou stranu byla důležitá přesnost, dostatek informací a podkladů, které jsme dostávali díky úzké spolupráci s historiky,“ vysvětlil Vojtěch Buday ze společnosti Tasty Air.

Součástí prezentace je také komiks z dílny Martina Šinkovského a Petra Nováka (Ticho 762). Hlavní hrdina se v něm stává cestovatelem v čase a díky tomu pozná Svatováclavské návrší napříč historickými etapami až do pravěku.

„V každém období se potká s různými historickými osobnostmi a zažije nějakou událost, která se tam odehrála. Těmito příběhy cílíme zejména na mladší návštěvníky, aby lépe pochopili důležitost a význam tohoto prostoru,“ vysvětlil autor nové expozice Miroslav Kindl.

Zchátralé veřejné záchodky v Čechových sadech. Jejich oprava v těchto dnech začala, 22. března 2023
Historické záchody v Čechových sadech už opravují. Kdy bude hotovo

Návštěvníci se mohou těšit na řadu zajímavých exponátů, například archeologických nálezů, fragmentů kamenické výzdoby či umělecké faksimile vzácného Olomouckého horologia z první poloviny 12. století, které vzniklo na objednávku biskupa Jindřich Zdíka pro olomouckou kapitulu svatého Václava. Iluminovaný rukopis zahrnuje 161 listů pergamenu s texty k denním modlitbám. Kodex se stal kořistí švédské armády během třicetileté války a je dodnes uložen v Královské knihovně ve Stockholmu.

Novinka u katedrály: sociální zázemí

Jádrem prohlídky Arcidiecézního muzea stále zůstává stálá expozice Ke slávě a chvále se všemi dosavadními lákadly.

Proměnou prošla obrazárna olomouckých biskupů a arcibiskupů, kabinet slonoviny a část barokní expozice.

Několik vzácných děl bylo restaurováno, například pozdně manýristický obraz Kristus na hoře Olivetské od benátského malíře Francesca Bassana z doby po roce 1585.

Novým zapůjčeným exponátem je dosud téměř neznámá socha Nanebevzetí Panny Marie z Otaslavic od významného moravského barokního sochaře Jiřího Antonína Heinze.

V barokních sálech prvního patra někdejšího kapitulního děkanství byly restaurovány původní dřevěné podlahy.

Červený kostel v Olomouci, leden 2023
Červený kostel už má termín otevření, jeho novou éru zahájí festival

Díky rozsáhlému projektu nabízí novinky také katedrála svatého Václava. Návštěvníci si mohou prohlédnout například rekonstruovaný barokní svatostánek v kapli svatého Stanislava.

„A v dohledné době také kompletně obnovenou křížovou cestu od sochaře Karla Stádníka. Celý prostor Svatováclavského návrší získal díky projektu metropolitní kapituly i tolik chybějící sociální zázemí pro návštěvníky,“ informovala manažerka projektu Dominika Doláková.