Dva týmy pracovníků Arcidiecézní charity Olomouc na Ukrajině v minulém týdnu navštívily partnerské organizace Charity, které tam pomáhají lidem postiženým válkou.

Pracovníci ACHO všude vnímali velkou vděčnost za podporu, které se od této organizace dostalo ukrajinským charitním partnerům.

„Jsou dojatí, že na nich někomu v České republice tolik záleží a vděční za veškerou pomoc. Pořád za vše děkují. Mile překvapení byli z toho, že jsme tam za nimi nyní osobně přijeli, vyslechli je, sdíleli jejich trápení a vážně se jich ptali, co budou potřebovat dál. Bylo to opravdu dojemné,“ popsal ředitel ACHO Václav Keprt.

Ilustrační foto
Tuberkulóza v Olomouckém kraji? Jak je to doopravdy

Silné emoce na hřbitovech

S kolegy zažili v ukrajinských městech a vesnicích několik leteckých poplachů a spoustu velmi emotivních okamžiků, které budou mít dlouho v paměti.

„Silně emotivní bylo navštívení hřbitovů, viděli jsme těžké životní podmínky některých lidí. Tváří v tvář té hrůze si uvědomíte, jak je pro Ukrajinu důležité být nejen pro ně, ale být s nimi. Je to obtížně sdělitelné,“ konstatoval Václav Keprt.

Anastasia a Jana
Ruská agrese i teď vyhání Ukrajince do Evropy. Potkáte je ve vlaku do Prahy

Mezi Arcidiecézní charitou Olomouc a ukrajinskými partnery probíhá dlouhodobá spolupráce a komunikace.

Nejvýznamnější navštívená místa a sídla partnerů se váží k městům Lvov, Lopatyn, Ternopil, Berežany, Bortnyky, Kolomyja, Záporoží, Dnipro, Kamjanske, Charkov, Poltava, Kyjev, Irpiň či Buča. Právě realizovaná cesta měla také za cíl potvrdit si stávající a zjišťovat další skutečné potřeby tamních obyvatel.

„Posíláme jim to, co skutečně potřebují a ne to, o čem si jen myslíme, že potřebují,“ doplnil ředitel ACHO.

ACHO vypravila kamion s pomocí pro Ukrajinu.
Z Olomouce míří na Ukrajinu kamion s generátory. Lidé na ně přispěli

Pomoc nezpomaluje, pokračuje

Pomoc Ukrajině po roce nezpomaluje, ale pokračuje dál. ACHO již připravuje další zásilku 230 elektrických generátorů, díky kterým mohou tamní obyvatelé zvládat výpadky elektřiny. Ve výrobě jsou také další nafukovací velkokapacitní stany, ty se na Ukrajině velmi osvědčily.

VIDEO: Generátor pro vodárnu na východě Ukrajiny, který dodala díky sbírce Arcidiecézní charita Olomouc

Zdroj: ACHO

„Viděli jsme to v praxi. Jde o mobilní, velmi rychle postavitelné přístřeší, které může během hodiny plně sloužit tam, kde je potřeba,“ vysvětlil Václav Keprt s tím, že žádané jsou také trvanlivé potraviny, konzervy, pleny a další hygienické potřeby.

Ukrajinská žena prchá před válkou.
Rok války na Ukrajině: ČR pomohla miliardami i azylem, mapa bojů doznala změn

Arcidiecézní charita Olomouc stále pomáhá také uprchlíkům v tuzemsku. Nadále funguje poradna, kde se zájemcům dostane potřebných informací či pomoci s vyplňováním úředních formulářů. Její pracovníci běžencům pomáhají při jednáních na úřadech, u lékaře nebo v zaměstnání a poskytují jim rovněž pomoc formou tlumočení.

Dobrovolníci

ACHO v průběhu roku pomáhala řada dobrovolníků. Někteří jen nárazově, jiní dlouhodobě. Někteří pomáhali s dopravou při využití vlastních dopravních prostředků, a to jak při dopravě osob, tak i materiálu. Dobrovolníci se účastnili příjmu či třídění materiálu ve skladech humanitární pomoci, realizovali nakládku a vykládku materiálu, jeho vydávání uprchlíkům, starali se o evidence, administrativu apod.
"Ke všem dobrovolníkům míří naše veliké poděkování. Byly to tisíce hodin, které věnovali pomoci Ukrajině ze svého volného času. Nemusí to tak na první pohled být patrné, ale dobrovolníci byly velmi důležití a bez nich by spousta záležitostí šla realizovat velmi obtížně. Opravdu upřímné díky,“ vzkázal touto cestou ředitel ACHO. 

Přehled ročních nejdůležitějších aktivit ACHO pro Ukrajinu 

Finanční sbírka na pomoc Ukrajině

ACHO brzy po vypuknutí krize zveřejnila sbírkové finanční konto, kam mohli dárci zasílat své dary na pomoc. Během této doby se na kontě sešlo celkem 18 760 319 korun. Nejvíce ale pomoc ACHO dárci podpořili po výzvě „Světlo a teplo pro Ukrajinu“, kdy od listopadu částka narostla o 16 806 118 korun. „Naši pomoc na Ukrajině podpořilo více než 1 500 dárců a jim patří náš největší dík, protože bez nich bychom měli holé ruce a pomoc by nikdy nemohla získat takovou sílu a účinnost. Opravdu zdůrazňuji velké poděkování každému dárci,“ vzkázal ředitel ACHO Václav Keprt.

Stejně jako samotná pomoc, tak i sbírka pokračuje na čísle účtu: 4030207/0100. „Rád bych i touto cestou znovu požádal veřejnost o podporu. Výroba velkokapacitních stanů a nákupy dalších generátorů budou opět vyžadovat finanční krytí. Jsme vděční za jakýkoli dar. Každý dar jim pomůže,“ vyzval ředitel ACHO.

Evakuace dětí z dětského domova Živá perla

Evakuace 28 chlapců z dětského domova v Bortnykách na západní Ukrajině začala v pátek 11. března 2021 dopoledne odjezdem z Bortnyk. Přes Slovensko pak pokračovali na Svatý Hostýn, kde byli nouzově ubytováni v jednom z poutních domů.

Následovalo stěhování do nedaleké obce Loukov, kde díky laskavé nabídce obce, našli útočiště v místním kulturním domě. Od června bylo pro chlapce připraveno nové ubytování, které více vyhovovalo jejich zavedenému komunitnímu způsobu života. ACHO ve spolupráci s Alsol připravilo bývalé prostory kanceláří na Svatém Kopečku, kde byli chlapci do začátku října. Tehdy se vedení domova rozhodlo k návratu na Ukrajinu. „Ředitel domova byl přesvědčen, že situace je natolik bezpečná, že se mohou vrátit. Není tam bezpečno, víme to, ale oni už tehdy chtěli domů. Nyní jsem domov navštívil. Chlapci jsou v pořádku, ale nedávno opět přímo nad jejich domovem přelétaly rakety, dokonce i nedaleko vybuchovaly. Budeme jim pomáhat i nadále tak, jak to děláme již od roku 2005,“ doplnil Václav Keprt.

Provoz KACPU

Od 8. března 2022 začal v Olomouci v objektu takzvaných Hanáckých kasáren fungovat Sklad materiální pomoci. Fungoval jako jedno z pracovišť Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině Olomouc (KACPU). Provoz skladu od počátku zabezpečovala ACHO. Úkolem Skladu materiální pomoci KACPU Olomouc bylo primárně zajišťovat okamžitou základní pomoc formou dodávky hygienického a dalšího materiálu pro uprchlíky, kteří procházejí registračním procesem v KACPU. Dále sloužil uprchlíkům ubytovaným na přechodnou dobu přímo v KACPU Olomouc a fungoval až do konce roku 2022. Během této doby sklad zabezpečil více než 4 975 ks hygienických balíčků pomoci.

Světlo a teplo pro Ukrajinu

Útoky ruské armády byly a jsou již od podzimu namířeny zejména na kritickou infrastrukturu ukrajinských měst včetně elektráren a prvků rozvodné sítě elektrické energie. Opakované masivní raketové útoky způsobují výpadky elektřiny po celé Ukrajině, řada míst hlásila stav bez dodávek elektrické energie nebo stav částečných či silně omezených a přerušovaných dodávek. Stejně problematické se pak stávají dodávky tepla. Tato situace přímo ohrožuje životy běžných obyvatel, zejména však seniorů, dětí a nemocných.

Krizové situace se dají alespoň částečně řešit nouzovou výrobou elektřiny pomocí generátorů a vytápění pomocí mobilních plynových kamen.

Během posledních měsíců jsme k další distribuci potřebným na Ukrajinu dopravili celkem 343 kusů generátorů o různých výkonech. Dalších 230 se již připravuje k dopravě na Ukrajinu. Distribuováno bylo také 500 kusů přenosných propanbutanových kamen včetně stejného počtu na Ukrajině opakovaně plnitelných lahví.

Mezi generátory byl také jeden speciální, velký, osmitunový kontejnerový generátor o výkonu 400 kVA, který nyní slouží v městské čistírně odpadních vod v Kolomyji k nouzovému napájení čerpadel. V době výpadku elektřiny by bez tohoto zdroje došlo k zatopení celé čistírny, jejímu zničení a k ekologické katastrofě.

Kompenzační a zdravotní pomůcky materiální sbírka

Tento projekt materiální sbírky vznikl již na konci roku 2021 a měl být původně určen pro Charitu Mariupol. Ta musela úplně opustit své původní sídlo a přesunula se na Ukrajině jinam. Sbírku jsme ale nezastavili. Na Ukrajině jsou ale často zdravotní a kompenzační pomůcky dražší než v České republice, je jich nedostatek a nemocní či senioři s velmi nízkými příjmy si je často ani nemohli pořizovat. Jde přitom o zásadní vybavení, které pomáhá zlepšit jejich zdravotní i sociální stav. Sbírali jsme zejména chodítka a podpažní berle, francouzské a vycházkové hole, invalidní vozíky, klozetová křesla (toaletní židle), postele s antidekubitními matracemi (případně jen antidekubitní matrace). Naplněný kamion odjel na Ukrajinu 26. září 2022.

Další materiální humanitární pomoc

Na Ukrajinu bylo dále dle možností zásob a dopravy vypraveno několik dodávek, nákladních aut či kamionů s běžným materiálem humanitární pomoci jako bylo trvanlivé potraviny, konzervy, hygienické potřeby, pleny dětské i inkontinenční pomůcky pro dospělé, zdravotnický materiál, ortézy, lékárničky, dezinfekce, dětské sedačky, hračky, oblečení, obuv, lůžkoviny, spací pytle, pračky apod. Veškeré materiální pomoci za uplynulých dvanáct měsíců bylo více než 48 tun v hodnotě přesahující 11 milionů korun.

Podpora uprchlíků na území ACHO Ihned s příchodem prvních uprchlíků jsme na ACHO evidovali veškeré nabídky ubytování a ty propojovali s lidmi, kteří ubytování hledali. Pomáhali jsme také v záležitostech, které s ubytováním souvisí. Toto propojování nabídky a poptávky se týkalo také dalších potřeb a nabídek například postelí, lůžkovin, nábytku a domácích potřeb. Veškerou tuto pomoc nerealizovala jen Arcidiecézní charita Olomouc, ale také všechny místní Charity v rámci Arcidiecéze olomoucké. Tabulka zachycující počty podpořených osob:

Činnost - Počet osob

Poradenství 7 247

Doprovod 1 613

Tlumočení 3 255

Asistence 957

Potraviny 21 919

Hygiena 9 040

Školní pomůcky/prostředky 912

Materiální pomoc vč. vybavení domácnosti 21 343

Finanční pomoc 1 142

Duchovní podpora 64

Psychologická pomoc 138

Transport 180

Pomoc s ubytováním 1 532

Pomoc se zaměstnáním 822

- z toho zaměstnaných v Charitě (počet) 27

Péče o osoby se speciálními potřebami 34

Adaptační a integrační aktivity 1 653

- z toho jazykové kurzy (počet) 502

Celkem 72 380

I v současné době nabízíme uprchlíkům poradenství, zprostředkování odborného poradenství pro uprchlíky v oblastech zprostředkování tlumočení, informací k legislativě, získání práce, vzdělání, zdravotní problematiky uprchlíků, psychologické pomoci apod.

V rámci pomoci jsme nezapomínali ani na duchovní a psychosociální podporu, a to jak pro uprchlíky, jiné Ukrajince žijící na území ČR, tak pro zájemce z řad veřejnosti nebo dobrovolníků a vlastních pracovníků. Předávali jsme také informace týkající se bohoslužeb.

ZDROJ: ACHO