Arcibiskupství podalo žalobu, protože je přesvědčeno, že zahrada tvoří celek se zámkem a druhou zahradou jeden celek. Učinilo tak už před dvěma měsíci, ale svůj krok nezveřejnilo.

Věc je nyní v rukou okresního soudu v Kroměříži. Stát Květnou zahradu nechce vydat, protože její historický areál je provázán s novostavbami, které podle Národního památkového ústavu nelze vyčlenit, a podle zákona o restitucích tak nemohou být vydány.

V Květné zahradě před třemi lety skončily práce za 230 milionů korun, díky nimž se asi třetina zahrady vrátila do podoby ze 17. století.