S věřícími v Olomouci se nový pražský arcibiskup rozloučí ve čtvrtek 30. června v katedrále svatého Václava při večerní mši svaté.

Vaše jmenování novým pražským arcibiskupem bylo pro mnohé překvapením, protože vaše celoživotní působení je spjato především s Moravou. S jakými hlavními úkoly a vizemi se ujímáte této nelehké služby? O co se budete chtít zasadit?
Já si nikdy nedělám vlastní plány. Snažím se poznávat Boží vůli a tu plnit. Zatím vidím jako hlavní úkol vytvářet živé společenství církve, což neznamená mnoho aktivit, ale život s živým Ježíšem uprostřed nás.

Nový pražský arcibiskup Jan Graubner má v Beňově, odkud pochází bývalý olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan, svou lípu. Zasadil ji zde v roce 2008.
Arcibiskup Graubner bude regionu chybět. Uměl ukázat cestu, zní z farností

Bude se vám stýskat po Olomouci a věřících na Hané? Jaké byly vaše bezprostřední pocity poté, co jste se dozvěděl o svém jmenování novým pražským arcibiskupem?
Novou, stejně jako tu dosavadní službu, přijímám s poslušností. Když jsem se stal knězem, slíbil jsem poslušnost a vždy jsem působil tam, kde jsem byl poslán. Každé místo jsem měl rád. Lidsky samozřejmě vzpomínám a někdy se i stýská, ale snažím se žít v přítomnosti. Ta je vždy dost silná i krásná, když se prožívá s Bohem.

Je už jasné, kdo bude vaším nástupcem na pozici olomouckého arcibiskupa?
Ne. Po mém odchodu do Prahy se sejde sbor poradců, který zvolí administrátora diecéze. Navrhnout nového arcibiskupa bude úkolem nového apoštolského nuncia, který má přijet do Česka 1. července.

Jan Graubner jako moravský metropolita na Národní pouti na Velehradě
Kdo nahradí Graubnera? Jména se nabízí, hledání arcibiskupa ale může být dlouhé

Jak bude probíhat celý proces? Kdy se ujmete nové funkce a plánujete i rozloučení s věřícími na Hané?
Pražského arcibiskupství se mám ujmout 2. července. S věřícími v Olomouci se rozloučím v katedrále svatého Václava v den výročí jejího posvěcení, tedy 30. června při večerní mši svaté. Začátek bohoslužby je v 18 hodin.

Medailonek Jana Graubnera

- narodil se 29. srpna 1948 v Brně, v roce 1967 maturoval na SVVŠ ve Strážnici a ke studiu teologie byl přijat v roce 1968. Protože neměl dělnický původ, pracoval rok předtím jako dělník v Závodech přesného strojírenství v tehdejším Gottwaldově, nynějším Zlíně

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner a papež Jan Pavel II. na setkání s mládeží na Svatém KopečkuOlomoucký arcibiskup Jan Graubner a papež Jan Pavel II. na setkání s mládeží na Svatém Kopečku v květnu 1995Zdroj: ČTK- teologii studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci v letech 1968 -1973 a kněžské svěcení přijal roku 1973. Poté působil v duchovní správě ve Zlíně a Valašských Kloboukách, naposledy byl od roku 1982 farářem ve Vizovicích a excurrendo administrátorem v Provodově a Horní Lhotě.

- titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým byl jmenován 17. března 1990, biskupské svěcení přijal 7. dubna v Olomouci. - za své biskupské heslo si zvolil slova Quod dixerit vobis facite – „Co vám řekne, učiňte“ z Janova evangelia.

- po smrti olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka byl sborem konzultorů zvolen administrátorem olomoucké arcidiecéze. Arcibiskupem olomouckým byl jmenován 28. září 1992 a správu arcidiecéze převzal 7. listopadu 1992.

- první velkou událostí jeho pontifikátu byla 21. května 1995 slavnostní kanonizační bohoslužba na letišti v Olomouci-Neředíně, při níž papež Jan Pavel II. prohlásil za svaté Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka. Odpoledne se papež zúčastnil setkání s mládeží na Svatém Kopečku u Olomouce, které sám označil za jedno z nejkrásnějších, které s mládeží prožil.

- v témže roce olomoucký arcibiskup vyhlásil děkanátní poutě za obnovu rodin a kněžská povolání (první sobotu v měsíci ve Frýdku, druhou sobotu na Velehradě a třetí sobotu v olomoucké katedrále) se základním poutním programem společné modlitby růžence, adorace a mše svaté.

- 8. prosince 1995 ukončil několikaleté šetření svatosti života služebnice Boží Aničky Zelíkové z Napajedel.

- další historickou událostí se stalo zřízení nové ostravsko-opavské diecéze, vyhlášené papežem Janem Pavlem II. 30. května 1996. Jejím prvním biskupem se stal pražský pomocný biskup František Lobkowicz a do úřadu byl uveden 31. srpna 1996. Do nové diecéze přešlo jedenáct děkanátů a počet farností olomoucké arcidiecéze se tím snížil ze 731 na 419.

Arcibiskup olomoucký Jan GraubnerArcibiskup olomoucký Jan GraubnerZdroj: DENÍK/Jiří Kopáč- 21. září 1999 byl v Olomouci ukončen diecézní proces blahořečení P. Antonína Šuránka (1902–1982), bývalého spirituála olomouckého kněžského semináře.

- v roce 2000 v roce Velkého jubilea byl obnoven eucharistický průvod městem ve čtvrtek o slavnosti Těla a Krve Páně a stal se tradicí.

- 20. ledna 2001 ve Fryštáku u Zlína ukončil olomoucký arcibiskup diecézní beatifikační proces prvního českého salesiána P. Ignáce Stuchlého.

- v letech 2000-2010 byl arcibiskup Jan Graubner předsedou České biskupské konference a znovu jím je od roku 2020, zastává rovněž funkce delegáta ČBK pro misie a novou evangelizaci a pro charitu a sociální služby.

- dne 13. května 2022 ho papež František jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem.

- zasadil se a nadále se významným způsobem zasazuje o obnovu poutních míst Svatého Hostýna a Velehradu: za dobu jeho působení se podařilo zásadně zrekonstruovat oba poutní areály a vytvořit zázemí pro četné duchovní i turistické aktivity.

- z jeho iniciativy prošla v letech 1999-2008 generální opravou olomoucká katedrála sv. Václava, a to po více než sto letech od své novogotické přestavby.

Velikonoční bohoslužba v katedrále sv. Václava v Olomouci, 17. dubna 2022
Zaplněný olomoucký dóm oslavil Vzkříšení. Arcibiskup děkoval za pomoc uprchlíkům