Hromadně přišli kolem 16. hodiny podat přihlášky na pozici vedoucího Odboru koncepce a rozvoje (OKR) olomouckého magistrátu.

„Jedná se post, který má bdít nad kvalitou architektury a staveb v Olomouci. Bohužel už podruhé je ním dopravní inženýr, dočasně funkci po Radku Dosoudilovi zastává Marek Černý," poznamenal Martin Lubič, sochař a architekt.

Post šéfa jmenovaného odboru by podle přítomných architektů měl suplovat městského architekta, který bude dohlížet nad budoucí podobou města a povede odbornou diskuzi s představiteli města.

S cedulkami na zádech i v rukou s nápisy, že jsou mezi přítomnými všichni vystudovaní v technickém oboru, přišli přítomní podat manifestační přihlášky.

„Chceme upozornit, že kvalifikace technické vysoké školy a řidičáku skupiny B dává možnost, že se může přihlásit každý," doplnil jmenovaný architekt.

Z funkce vedoucího OKR na konci loňského roku odešel Radek Dosoudil. Důvodem byl přechod na stejnou pozici ovšem na krajském úřadě.