Nejzajímavější nálezy pocházejí z období takzvaných popelnicových polí z počátku doby železné.

„Název popelnicová pole je odvozen od charakteristického pohřebního rituálu této doby, který spočíval ve spalování mrtvých a ukládání jejich pozůstatků do uren, takzvaných popelnic,“ vysvětlil vedoucí archeologických výzkumů ve Slavoníně Marek Kalábek.

Díky monitoringu Vlčích hlídek Hnutí Duha se letos v březnu podařilo zachytit vlka v Litovelském Pomoraví. Ochranáři jej zaznamenali nedaleko Mladče, březen 2022.
Vlci v Litovelském Pomoraví? Šelmu vyfotili u Mladče

Letos archeologové v této lokalitě objevili padesát žárových hrobů včetně uren, místo však zkoumají už od roku 2008. Dosud našli 612 sídlištních objektů a 297 hrobů. Jedná se tak o jedno z největších pohřebišť popelnicových polí nalezených v regionu.

Velká část sídlištních objektů pochází z počátku pozdní doby kamenné, což znamená, že jde o nejrozsáhlejší osadu takzvané jordanovské kultury na Moravě. Archeologický výzkum ve Slavoníně probíhá za výrazné finanční pomoci Olomouckého kraje.