Dotčené pozemky v městských částech Nové Sady a Povel jsou z pohledu archeologů velmi zajímavou lokalitou.

„Je známo, že tam byla už v 80. letech minulého století při stavbě sídliště odkryta část velmožského sídla a opevněné osady z 8. století, tedy z doby před vznikem Velkomoravské říše, což byl archeologický objev mimořádného významu,“ připomněl investiční náměstek primátora Martin Major.

Záchranný průzkum budou provádět odborníci z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu. Náklady mají dosáhnout přibližně 2,3 milionu korun. Platit je bude město Olomouc, které je investorem celé akce.

Nová tramvajová trať má být dlouhá 1 300 metrů, počítá se se zastávkami v ulicích Zikova, Rožňavská a U Kapličky. Měla by stát asi 470 milionů korun, počítá se s dotacemi z fondů Evropské unie.