Nálezy z místa, kde se až do roku 1784 pohřbívalo, budou ještě odborníci konzervovat a dál zpracovávat.

Záchranný archeologický průzkum postupoval podél trasy rekonstruovaného vodovodu.

Nálezy související s ukládáním lidských ostatků se na tomto místě nacházely téměř v průběhu celé stavby, po skončení výzkumu byly všechny lidské kosti pietně uloženy zpět na původní místo.

„Mezi nálezy lze vyzdvihnout fragment textilní čelenky zdobené kovovými pozlacenými dracouny, říčními perlami a českými granáty nebo například torzo relikviáře z barevného kovu i s dochovanou relikvií. Čelenka ležela u částí lidské lebky. Mezi ní a lebeční stěnou zůstaly dochovány vlasy pohřbené ženy,“ popsala Sandra Kolářová z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Pohřebiště u kostela

Areál pohřebiště vymezovala až do jeho zrušení hřbitovní zeď, jejíž dvě části, starší a mladší, se podařilo odkrýt u východního okraje severojižního průběhu vedení Opletalovy ulice.

Mladší zdivo bylo dokumentováno pouze na profilu výkopu pro kanalizaci. Pravděpodobně z něj zůstala jen tenká skořepina a původní šířka byla poničena kanalizačním vedením již v minulosti. V původní šířce přibližně 80 centimetrů se dochoval základ starší zdi, která byla umístěna blíže ke kostelu.

„Na několika následujících místech trasy vodovodu byly zjištěny rovněž zbytky dalších zděných konstrukcí. Jejich interpretace vzhledem k malému rozsahu realizovaných prací zůstává velmi nejasná. Lze však do jisté míry předpokládat, že by mohly být spojovány s některými a z písemných pramenů známými hřbitovními kaplemi,“ vysvětlila Sandra Kolářová.

Hospodářské dvorky

Kromě archeologických nálezů, které souvisejí s fungováním hřbitova u kostela svatého Mořice, byly na na několika místech dokumentovány také zbytky středověkých odpadních vrstev, které dokládají existenci hospodářských dvorků. Z nich se podařilo vyzvednout několik fragmentů dřev.

Archeologové nalezli také několik kusů kůží, mezi nimi rozpoznali část boty a jedním z dalších nálezů je také v prostředí středomoravských měst poměrně výjimečná vlněná textilie s keprovým vzorem a zachovaným pevným okrajem.

Terénní část záchranného archeologického výzkumu u kostela svatého Mořice skončila 20. května.

Významné nálezy při stavbě Prioru

V okolí olomouckého kostela svatého Mořice bylo již v minulosti zaznamenáno osídlení jak z pravěku, tak z období středověku.

Zvláště významné nálezy a situace se podařilo archeologům dokumentovat už v 70. letech 20. století v místě, kde probíhala stavba tehdejšího obchodního domu Prior.