„Těším se. Taková příležitost se archeologovi naskytne jednou za život,“ uvedl vedoucí archeologického výzkumu Richard Zatloukal.

S bádáním začnete již v tomto týdnu?
Předpokládám, že v jeho druhé polovině. Musí se postavit oplocení, mechanizací rozebrat dlažba a strhnout nejsvrchnější vrstva s novověkými zásahy. Předpokládám, že tak ve středu bychom mohli rozměřit lokalitu do čtvercové sítě a od čtvrtka zahájit vlastní výzkum. Každopádně na stavbě jsme od začátku. Bagr skrývá nejhornější vrstvy pod naším dohledem.

Ve kterém místě Dolního náměstí začnete?
První plocha je u Mariánského sloupu. V druhé polovině září poté u Neptunovy kašny. Je nutná synchronizace našeho průzkumu s probíhající stavbou.

V jaké hloubce očekáváte první historicky cenné nálezy?
Výška náměstí je s menšími odchylkami stabilní od 14. století. Bezprostředně středověké vrstvy leží hned pod podkladem dlažby. V tomto případě bude na odkrytí pomocí mechanizace stačit deset centimetrů.

Těšíte se?
Určitě. Kdy se archeologovi naskytne taková příležitost? Jednou za život. Z archeologického hlediska jsem projekt připravoval od roku 2009. Jeho první verzi. Hlavně tak velkou plochu ve městě pro archeologický průzkum často nezískáte a navíc na náměstí, které není přestavované a není tolik narušené. Minimálně – samozřejmě inženýrské sítě jím vedou.

Největším „tahákem“ zřejmě bude lokalita u Neptunovy kašny. Pokud se potvrdí existence středověké kaple svaté Markéty, dokonce její románské předchůdkyně, pozměníte dějiny Olomouce.
Při našem bádání, nejen v Olomouci, se setkáváme s jakýmsi nepoměrem: většinou nám přebývají pohřebiště a nemáme k nim sakrální stavby. To je i případ pohřebiště zachyceného při dřívějším průzkumu náměstí – pohřebiště již byla zjištěna jak na Dolním (34 hrobů poblíž Neptunovy kašny), tak i Horním náměstí (ojedinělé hroby). Kaple svaté Markéty je z písemných pramenů relativně mladá, ale to neznamená, že její části nemohou být starší. Také máme nález románské terakoty z chórové přepážky kostela z tohoto prostoru. Bylo by úžasné, pokud by se na ploše, která ještě tehdy nebyla vytyčena jako náměstí, přesněji tržiště, už stála sakrální stavba se svým pohřebištěm.

Indicií pro takový objev je několik…
Máme pohřebiště z období 11. až počátku 13. století. Chybí nám sakrální stavba, která zanikla z hlediska svého účelu někdy kolem poloviny 13. století, období lokace královského města. Pokud u Neptunovy kašny najdeme části románského farního kostela, bude to pro Olomouc skutečně významný objev.