„Obsahem jednání byla správa diecéze. Jednal s administrátorem biskupem Josefem Nuzíkem a s jeho nejbližšími spolupracovníky. V rámci krátkého dalšího programu si prohlédl historické sály Arcibiskupského paláce a také kapli sv. Jana Sarkandra, jehož příběh ho velmi oslovil,“ řekl na dotaz Deníku Jiří Gračka.

Naposled navštívil Olomouc Okolův předchůdce Giuseppe Leanza před necelými šesti lety.

„Bylo to při svěcení biskupů Antonína Baslera a Josefa Nuzíka 14. října 2017, šlo tehdy o liturgickou slavnost a ne o pracovní jednání. Návštěvy nuncia na dalších místech arcidiecéze u příležitosti poutí apod. jsou nicméně častější,“ dodal Jiří Gračka.

Rozloučení s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v katedrále sv. Václava v Olomouci, 30. června 2022
S arcibiskupem Graubnerem se loučil našlapaný olomoucký dóm, přijela celá Morava

"O novém arcibiskupovi se nejednalo"

Návštěva nuncia Okola nabízela možné spekulace související s případným budoucím jmenováním arcibiskupa Arcidiecéze olomoucké, která jej nemá už téměř rok. Dne 13. května 2022 byl totiž jmenován pražským arcibiskupem právě tehdejší arcibiskup olomoucký Jan Graubner.

Doposud Arcidiecézi olomouckou řídí její administrátor biskup Josef Nuzík a čeká se, až papež František rozhodne o Graubnerově olomouckém nástupci.

„O jmenování nového arcibiskupa se vůbec nejednalo,“ rázně odmítl případné spekulace Jiří Gračka.

Jan Graubner jako moravský metropolita na Národní pouti na Velehradě
Kdo nahradí Graubnera? Jména se nabízí, hledání arcibiskupa ale může být dlouhé

Apoštolským nunciem v ČR je už rok arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který se narodil v severonigerijském státě Kano. Jude Thaddeus Okolo se podle České biskupské konference narodil v Kanu 18. prosince 1956 a na kněze byl vysvěcen 2. července 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1990 a postupně působil na apoštolské nunciatuře na Srí Lance, Haiti, Antilách, ve Švýcarsku a Austrálii a rovněž v Česku.

V roce 2008 byl jmenován apoštolským nunciem ve Středoafrické republice a Čadu, o pět let později v Dominikánské republice a apoštolským delegátem v Portoriku. Od května 2017 do současnosti byl Okolo apoštolským nunciem v Irsku.

Jeho předchůdce v ČR Charles Daniel Balvo byl ve funkci od roku 2018, vloni v lednu byl rozhodnutím papeže přesunut do Austrálie.

Apoštolský nuncius či zkráceně nuncius (z latinského nuntius – „posel“) je reprezentant Svatého stolce, který je akreditován v hostující zemi jako velvyslanec a oficiálně zastupuje Svatý stolec a zajišťuje diplomatický styk s hostitelskou zemí.