Dodal, že cena nepatří jen jemu, ale všem, kteří mu celý život pomáhali při realizaci jeho nápadů a také rodině, která ho podporovala.

Ve svých čtyřiaosmdesáti letech nesložil ruce do klína. „Ovládám švabach a chodí ke mně různí lidé, abych jim přepsal staré texty. Také pomáhám studentům s pracemi nebo vyřizuji korespondenci, které mi chodí dost,“ popsal.

Antonín Schindler je proslulý i jako spisovatel. Napsal knihy s názvem Tajemná Olomouc aneb Olomouc, jak ji neznáte. Vyšly už čtyři díly, které vyprávějí o zvláštnostech města, kolem kterých lidé chodí každý den.

Oceněný vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně obor hudební věda a dějiny umění. Poté byl ve Vídni a vzdělával se ve varhanní vědě. V olomouckém Vlastivědném muzeu nechal vybudovat Václavkův sál s varhanami a založil Mezinárodní varhanní festival a v současnosti je jeho prezidentem.