„V současnosti evidujeme několik desítek čtenářů s dlouhodobě nevrácenými knihami a nemalými dlužnými částkami vůči knihovně. V nejbližší době budou tyto knihy vymáhány soudně, což se hříšníkům může výrazně prodražit, proto jim ještě předtím knihovna nabízí možnost, jak půjčené dokumenty vrátit bez jakýchkoliv poplatků,“ uvedl Miloš Korhoň vedoucí oddělení správy fondu a historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci.

Amnestie se bude týkat pouze knih, multimediálních nosičů a časopisů, které dosud čtenáři nevrátili, nebude se vztahovat na neuhrazené dluhy z minulosti ani na upomínky z prodlení u nové služby půjčování čteček s elektronickými knihami.

„Stejně tak nebudou promíjeny poplatky za kopie či použití meziknihovních služeb. Pro mimo olomoucké uživatele knihovny zato může být zajímavé, že knihy lze vracet také poštou,“ poznamenal Korhoň.

Poslední akce tohoto typu se ve Vědecké knihovně v Olomouci uskutečnila v roce 1999 v souvislosti se spouštěním automatizovaného knihovního systému.

Tehdy amnestie trvala dva měsíce, tentokrát budou moci čtenáři bez obav z pokuty vracet půjčené dokumenty po dva týdny, a to ve dnech 5. až 17. března.