Opravy prostor v suterénu a přízemí jedné z nejstarších budov v areálu nemocnice potrvají čtyři měsíce. Pacienti by měli počítat s omezením a stavebním ruchem. Prodloužit se mohou čekací doby na vyšetření.

Rekonstrukce pomůže podle vedení kliniky vyřešit dlouhodobý nedostatek prostor pro vyšetřování nemocných.

„V průběhu let nebylo kde vyšetřovat pacienty nově vznikajících specializovaných poraden zaměřených například na chrápání či potíže s polykáním,“ uvedl přednosta kliniky Richard Salzman.

 
V přízemí bude stávající vyšetřovna rozdělena na dvě a úpravami projde komunikační prostor k jednotlivým vyšetřovnám, sociální zařízení a lékařský pokoj.

„V suterénu vznikne ke stávajícím vyšetřovnám navíc jedna nová pro účely foniatrických vyšetření,“ popisoval modernizaci Otakar Spáčil z odboru investic nemocnice.

Pacienti by měli počítat s omezením. Největší zátěž přinesou bourací práce, které jsou plánovány na druhou polovinu září a polovinu listopadu.

„Vzhledem k tomu, že v provozu bude pouze jedna ambulance, je třeba počítat se snížením počtu pacientů, kteří budou moci být ošetřeni v rámci ambulantní a konziliární činnosti. Prodlouží se čekací doby,“ upozornil primář ORL Jiří Hoza.