Nezamyslický rodák je vyučeným automechanikem a do doby, než ho zaskočila nemoc vedl velmi aktivní život. Podnikal, miloval motorky, na kterých procestoval republiku křížem krážem.

První příznaky nemoci zaznamenal v roce 2015 a od roku 2018 je trvale napojen na plicní ventilaci.

Jeho zdravotní stav vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči, kterou mu obětavě zajištuje dnes již manželka Žaneta.

"Seznámili se v olomoucké fakultní nemocnici. David si tam šel pro diagnózu smrti a potkal tam anděla," říká s úctou Davidův bratr Jiří Hepnar s tím, že Žaneta zahodila vlastní život a žije jen pro svého manžela.

Pavla Vaverčáková, vrchní sestra interního oddělení šternberské nemocnice,
Sestra ze šternberského "covidária": Kéž by se mezi lidi vrátilo víc slušnosti

Žaneta odmítla vztah ukončit

Potkali se v bufetu a jsou spolu dodnes.

"Žaneta tam pracovala. Jejich společný příběh se začal psát v únoru 2016," prozradil bratr Jiří a pokračoval: "Po devíti měsících se dozvěděl David krutou diagnózu a chtěl vztah ukončit. Žaneta však odmítla a společně se přestěhovali do Dřevnovic a začali opravovat rodinný domek."

S nemocí bojoval ze všech sil. Rok 2017 byl Davidův poslední, kdy ještě i přes svůj zhoršující se stav dokázal dělat vše, co bylo okolo domku potřeba.

"Sekal trávu, boural, omítal, zkrátka zvládal všechno co normální chlap dělá. Kdyby to nedělal, mohl si sílu ušetřit, ale on tím všem dokazoval, že bojuje a nevzdá se," popisovala manželka Žaneta a dodala, že musel prodat i svou motorku, která byla jeho život, protože již neměl sílu na ní jezdit.

Beata a Ondřej - na roli otce se moc těšil, dcerku si však užil jen pět týdnů
Mladá rodina z Olomouce tragicky přišla o manžela a tátu, lidé pomáhají sbírkou

Amyotrofická laterální skleróza (zkratka ALS)
známá též jako Lou Gehrigova choroba či onemocnění motoneuronu) je progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, způsobující degeneraci a ztrátu mozkových (horní) a spinálních (dolní) motoneuronů, tj. buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby.
Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován, při zachování psychických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny. Zdroj: Wikipedia

Domů i s přístroji

Další rok už se stav výrazně zhoršil. V únoru 2018 již David bojoval se svými silami, hodně času prospal a po vyšetření v nemocnici ho bohužel museli hospitalizovat. V noci se začal dusit, a proto byl i zaintubován.

"Po několika dnech zlepšování dostal naneštěstí zápal plic, byla mu zavedena tracheostomie a musel být připojen na umělou plicní ventilaci. Ze zápalu plic se vyléčil, ale i přes nadějné pokusy fungovat bez přístrojů mu je museli ponechat," přiblížila olomoucká rodačka Žaneta, která se musela naučit odsávat a obsluhovat plicní ventilaci, protože po delší době, koncem června 2018 mohl jet David i s přístroji domů. Žaneta mu od té doby zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou péči.

Kamil a Zdeňka Otčenáškovi z Cakova
Po mrtvici komunikuje de facto jen očima. Nikdy není důvod se vzdát, říká Kamil

Rodná obec chce pomoci

Od jara dalšího roku se stav výrazně zhoršil. Do té doby se ještě David snažil chodit, dokázal si z vozíku přesednout do auta a zpět. To vše až do března roku 2019.

"Od prosince 2019 do března 2021 Davidovi měnila peg a tracheostomii bez zdravotního dozoru a se strachem, aby mu neublížila, protože jeho obvodní lékař nechtěl mít nic společného s DUPV a nebyl jediný. Lékaři i sestřičky k nim přestali jezdit nejen ze strachu, že mu ublíží, ale i kvůli vzdálenosti," líčí strastiplnou realitu Jiří Hepnar s tím, že veškerá péče byla na Žanetě, dokud se nestal malý zázrak a ozvali se jim z organizace Dech života, která zajistila vše potřebné, včetně lékaře a občasného hlídání.

Dům potřebuje novou střechu.

"Bydlí v nedalekých Dřevnovicích. Jejich rodinný domek potřebuje nutné opravy, které jsou finančně náročné. Víme o jejich situaci, zkoušeli se obrátit na různé charity a instituce, ale nikdo jim nedokázal pomoci. Proto jsme se rozhodli, že pomůžeme my," sdělil Deníku nezamyslický starosta Vlastimil Michlíček s tím, že sbírkový účet splňuje všechny zákonné náležitosti a je pod kontrolou Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Sbírka pro DAVIDA HEPNARA
Konání: 13.12.2021 - 30.6.2022
Městys Nezamyslice vypsal finanční sbírku pro pana Davida Hepnara, která byla zřízena na základě Osvědčení Krajského úřadu OL kraje, čj. KUOK 123840/2021 ze dne 10. 12. 2021.
Číslo sbírkového účtu je 7982679826/2010
Přispívat lze i do zapečetěných pokladniček, jedna je umístěna na úřadu městyse Nezamyslice, druhá v prodejně ERA Nezamyslice.